Something went wrong. Please try again later...

Ter bestrijding van rupsen zijn hiervoor in de glastuinbouw mogelijkheden met Runner en Tracer/Conserve.
Waar Runner gekenmerkt wordt door de uitstekende veiligheid voor nuttigen, zijn de producten Tracer en Conserve 100% groene middelen. Tracer en Conserve zijn ook toegestaan voor gebruik in de biologische teelt. 

RUNNER

Runner is toegelaten in de teelt van:

 • Bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewassen en vaste planten
 • Aubergine, paprika, Spaanse peper en tomaat onder glas


Belangrijke eigenschappen van Runner zijn:

 • Veilig voor alle natuurlijke vijanden en bijen en hommels
 • Effectieve bestrijding van alle rupsen
 • Ook eitjes van motten en vlinders worden gedood

Runner veilig voor natuurlijke vijanden & bestuivers

Runner is volledig veilig voor natuurlijke vijanden en bestuivers. Wanneer ingrijpen tegen rupsen nodig is dan is op dit moment Runner het aangewezen middel vanwege die uitstekende veiligheid voor de nuttigen.

Runner bestrijdt alle rupsen

Runner werkt op het vervellingshormoon van Lepidoptera. Onder Lepidoptera vallen de vlinders en motten: de insecten waarvan de larve een rups heet. Een rups die via vraat Runner binnenkrijgt, begint te vervellen. Tijdens het proces van vervellen kan de rups niet meer eten. Binnen 12 uur na toepassing van Runner vindt er daarom geen vraat aan het gewas meer plaats. Doordat het vervellingshormoon (Ecdyson) door inzet van Runner ´uit balans´ is, kan de rups de vervelling niet afmaken en zal sterven.

Runner ook eidodende werking

Wanneer een vlinder eieren afzet op plantendelen die behandeld zijn met Runner, dan zal er vrijwel geen rups verschijnen uit deze eitjes. Dit maakt Runner het aangewezen middel om vroeg in het seizoen aan de basis in te zetten als de eerste motjes beginnen te vliegen.

Advies Runner: Bij eerste motjes dosering 40 ml/100 L water.

TRACER/CONSERVE

Tracer bevat de werkzame stof spinosad. Evenals het middel Conserve. Conserve heeft een ander gehalte en dus een andere dosering en is toegelaten in de bloemisterijgewassen en vaste planten onder glas.

Tracer grijpt in op het op het zenuwcentrum van gevoelige insecten zoals rups, vlieg en trips. Deze insecten raken ‘overprikkeld’ en gaan na korte tijd dood. Tracer bezit daarmee een sterke knock-down werking.

Tracer is toegelaten in de teelt van onder meer:

 • Glasgroenten
 • Kleinfruit, vollegrondsgroenten, akkerbouwgewassen en kruiden

Tracer heeft de volgende eigenschappen:

 • Snelle doding van de rups & lengtewerking
 • Effectief tegen rups, (mineer)vlieg en trips
 • Indien goed gepland prima te combineren met biologie
 • Biologisch product met gunstig residu-profiel

Deze eigenschappen maken Tracer het aangewezen middel om in de loop van het seizoen wanneer nodig te corrigeren.

Advies Tracer: inzet bij voorkeur op jonge rupsen Tracer in een dosering van 20 ml/100 L water.

Resistentiemanagement

Zowel Runner als Tracer/Conserve hebben een unieke werkingswijze. Pas daarom deze middelen toe in afwisseling met andere werkingswijzen. Vooral in de sierteelt is het aantal toegelaten middelen tegen rups beperkt. Maak daarom een plan van aanpak om middelen zo optimaal mogelijk in te zetten; voor de korte termijn en voor de langere termijn.