Effectieve rupsenbestrijding in sierteelt en groenteteelt

Something went wrong. Please try again later...

Ter bestrijding van rupsen zijn hiervoor in de glastuinbouw mogelijkheden met Runner en Tracer.

Runner wordt gekenmerkt door de uitstekende veiligheid voor nuttigen. Tracer is ook toegestaan voor gebruik in de biologische teelt.

De belangrijkste eigenschappen van Runner

Runner is toegelaten in de teelt van:

  • Bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewassen en vaste planten
  • Aubergine, paprika, Spaanse peper en tomaat onder glas

Veilig voor alle natuurlijke vijanden en bijen en hommels

Check

Runner is volledig veilig voor natuurlijke vijanden en bestuivers. Wanneer ingrijpen tegen rupsen nodig is dan is op dit moment Runner het aangewezen middel vanwege die uitstekende veiligheid voor de nuttigen.

Effectieve bestrijding van alle rupsen

Check

Runner werkt op het vervellingshormoon van Lepidoptera. Onder Lepidoptera vallen de vlinders en motten: de insecten waarvan de larve een rups heet. Een rups die via vraat Runner binnenkrijgt, begint te vervellen. Tijdens het proces van vervellen kan de rups niet meer eten. Binnen 12 uur na toepassing van Runner vindt er daarom geen vraat aan het gewas meer plaats. Doordat het vervellingshormoon (Ecdyson) door inzet van Runner ´uit balans´ is, kan de rups de vervelling niet afmaken en zal sterven.

Ook eitjes van motten en vlinders worden bestreden

Check

Wanneer een vlinder eieren afzet op plantendelen die behandeld zijn met Runner, dan zal er vrijwel geen rups verschijnen uit deze eitjes. Dit maakt Runner het aangewezen middel om vroeg in het seizoen aan de basis in te zetten als de eerste motjes beginnen te vliegen.

De belangrijkste eigenschappen van Tracer

Tracer bevat de werkzame stof Spinosad en grijpt in op het op het zenuwcentrum van gevoelige insecten zoals rups, vlieg en trips. Deze insecten raken ‘overprikkeld’ en gaan na korte tijd dood. Tracer bezit daarmee een sterke knock-down werking.

Tracer is toegelaten in de teelt van onder meer:

  • Glasgroenten
  • Kleinfruit, vollegrondsgroenten, akkerbouwgewassen en kruiden

Snelle doding van de rups en lengtewerking

Check

Effectief tegen rups, (mineer)vlieg en trips

Check

Indien goed gepland prima te combineren met biologie

Check

Biologisch product met gunstig residu-profiel

Check

Resistentiemanagement Runner en Tracer

Zowel Runner als Tracer hebben een unieke werkingswijze. Pas daarom deze middelen toe in afwisseling met andere werkingswijzen. Vooral in de sierteelt is het aantal toegelaten middelen tegen rups beperkt. Maak daarom een plan van aanpak om middelen zo optimaal mogelijk in te zetten; voor de korte termijn en voor de langere termijn.