Aandachtspunten tripsbeheersing in prei

Something went wrong. Please try again later...
Tracer-prei  

In verschillende teelten worden trips waargenomen, zo ook in de teelt van prei. Tijdig starten met bestrijden zorgt ervoor dat een populatie beter onder controle gehouden wordt. De middelen die toegelaten zijn dienen zo goed mogelijk ingezet te worden voor een maximaal resultaat. 

Een effectieve bestrijding van trips staat hoog op het lijstje. Met de wisselende maar hoge temperaturen blijft alertheid geboden. Onder zomerse droge en warme omstandigheden moeten we alle zeilen bijzetten. Een tijdige en efficiënte bestrijding van trips is nodig om kwaliteitsprei te kunnen oogsten en afleveren. 

Ook in moeilijke omstandigheden blijft Tracer trips bestrijden dankzij een unieke werking

Een sterke knockdown werking als ook een goede lengtewerking

Check

Bestrijdt zowel de larven als ook de volwassen trips

Check

Tracer is beschermd tegen afbraak door UV

Check

als de werkzame stof in de buitenste cellenlaag opgenomen is. Tracer blijft daarom ook bij zonnig weer actief

Biologisch product en ook toegelaten in de biologische teelt

Check

Tracer heeft een gunstig profiel naar milieu, nuttige insecten en residuen

Hoe werkt Tracer?

Tracer gaat door de waslaag heen en wordt vrij snel opgenomen in de buitenste cellenlaag. Hier verdeelt de werkzame stof zich lokaal naar moeilijker te bereiken plaatsen van de plant. Deze beschutte plekken zijn juist de plekken waar larven het meeste schade aanrichten. Als de larven de cellen leegzuigen en tevens ook spinosad binnen krijgen dan sterven ze.

Advies Tracer

Tripsbestrijding in prei is niet eenvoudig. Daarom is het belangrijk te weten wanneer u relatief het beste effect heeft van de bespuiting:

  • Aangevuld met een uitvloeier en een lokstof (bijv. Attracker) versterkt het direct dodende effect op trips
  • Pas voor een maximaal effect Tracer toe in de vroege ochtend of in de late avond. Dit omwille van de huidige zomerse omstandigheden met veel instraling overdag. Overdag droogt de spuitvloeistof op voordat deze opgenomen is.
  • Om zo goed mogelijk op de plaats te komen waar de trips zich bevindt is een goede indringing in het gewas belangrijk. Gebruik daarvoor voldoende water, een midden grove druppel en een niet te hoge rijsnelheid.

Tracer bestrijdt ook preimot en mineervlieg

Tracer dringt diep in het blad waardoor het een zeer goede bestrijding geeft van preimot en mineervliegen. 

Schade door de preimot

Schade door de preimot

Jonge rupsen van de preimot gedragen zich als mineerders. Contactmiddelen kunnen dergelijke insecten moeilijk bereiken. Grotere rupsen vreten in het hart van de plant. De grootste schade wordt rond augustus veroorzaakt door de 2de generatie. Tracer bestrijdt zowel de jonge minerende rupsen, de grote rupsen en de motjes. 

Schade door de mineervlieg

Schade door de mineervlieg

De larven van de mineervlieg vreten in de bladeren in een slingerende gang. Zowel de minerende larven als de zuigende vliegen worden door Tracer bestreden. 

Afwisseling met andere middelen

Tracer mag maximaal vier keer per seizoen gebruikt worden om resistentievorming te voorkomen. Tracer wordt daarom best afgewisseld met andere insecticiden.

Uien in juni

Meer weten over Tracer in uien?

klik hier