Gewasveld met opkomst van de zon

Trend 90

Trend® 90:

Trend® 90 is een uitvloeier voor de toevoeging aan Titus® voor de bestrijding van onkruiden in mais, aardappelen, cichorei en witloof. Trend® 90 vermindert de oppervlaktespanning van de spuitoplossing en verhoogt tevens het kleefvermogen ervan op planten. Toevoegen van Trend® 90 aan oplossingen van spuitpoeders verhindert de vorming van zichtbare spuitresten.

Behandelde onkruiden

Toegelaten teelten

gelieve kennis te nemen van het etiket voor de volledige werking van het product

etiketten zoeken voor dit product