Gewasveld met opkomst van de zon

Zorvec

Fungicide

Zorvec Enicade®

is met de nieuwe technologie, lage hoeveelheid actieve stof en gunstige milieuprofiel een nieuw revolutionair product om uw aardappelen te beschermen tegen Phytophthora infestans.

Toegelaten gewassen

Aardappel

Behandelde onkruiden

Toegelaten teelten

gelieve kennis te nemen van het etiket voor de volledige werking van het product

etiketten zoeken voor dit product