Zorvec®

Fungicide

Gezien de ontwikkelingen in 2023 is het advies voor Zorvec + partner vanaf seizoen 2024 anders dan in voorgaande jaren. De dosering van de partner gaat omhoog, de dosering van Zorvec iets omlaag en de 3 dagen extra bescherming komen te vervallen. Dat betekent dat Zorvec + partner een standaard beschermingsduur heeft net als andere middelen. 

Aangepast Zorvec advies

De aangepaste positionering en advisering van Zorvec in aardappels is als volgt:

Gedurende het teeltseizoen 2 preventieve toepassingen met Zorvec + partner

Check

Het etiket laat nog steeds vier Zorvec bespuitingen toe maar ons advies is om Zorvec + partner twee maal in te zetten. Dit om de druk op Zorvec te beperken.

Zorvec toepassen in combinatie met een partnerproduct in de volle dosering

Check

Zorvec altijd toepassen in combinatie met een partnerproduct in de volle dosering. Er zijn hiervoor verschillende combi packs op de markt: Een combipack van Zorvec met Gachinko (0,1 + 0,5 liter per hectare). En een combipack van Zorvec met Levanta (0,1 + 0,4 liter per hectare).

Zorvec + partner afwisselen met middelen uit een andere FRAC-groep

Check

Zorvec + partner toepassingen afwisselen met middelen uit een andere FRAC-groep. Dus niet 2 x Zorvec achter elkaar.

Geen CAA fungicide vlak voor, na of tussen de Zorvec bespuitingen

Check

Indien er CAA fungicides in het schema zitten, zorg er dan voor dat er altijd minimaal één bespuiting met een andere werkingswijze tussen zit.

Het is belangrijk om alle nog beschikbare werkingswijzen zo goed mogelijk te benutten en af te wisselen

De aanpassing van ons advies is nodig om effectief gebruik te kunnen blijven maken van Zorvec in aardappels. Het is belangrijk om alle nog beschikbare werkingswijzen zo goed mogelijk te benutten en af te wisselen. Ook andere actieve stoffen zijn niet onbeperkt inzetbaar en/of hebben risico’s als het gaat om resistentieontwikkeling. Zorvec heeft een unieke werkingswijze die afwijkt van andere middelen. Zorvec beschermt daarbij de partner en andersom. Zorvec is bovendien nog steeds zeer effectief tegen het gevoelige deel van de populatie phytophthora, die we in de nieuwe positionering goed tot zijn recht laten komen.