Duurzame landbouw

Duurzaamheidsdoelstellingen

Levens en onze planeet verrijken

Corteva Agriscience zet zich in voor het bevorderen van duurzame landbouw, om het leven en onze planeet voor de komende generaties te verrijken. We hebben 14 doelen gesteld die in 2030 gerealiseerd moeten zijn en die de veerkracht van ons wereldwijde voedselsysteem zullen vergroten.

Duurzaamheidsdoelstellingen

Doelstellingen voor agrariërs

Onze doelstellingen voor 2030

We stellen ons ten doel het levensonderhoud en de bedrijfsvoering van de agrariërs te verbeteren en tegelijkertijd de middelen van bestaan te behouden en het land duurzaam te bewerken. Onze 10-jarige initiatieven voorzien in instrumenten en training om een stabielere oogst te realiseren, de input te optimaliseren en de klimaatbestendigheid te verbeteren.

Duurzaamheidsdoelstellingen

Doelstellingen voor het land

Onze doelstellingen voor 2030

We zijn toegewijd aan het beschermen van het land, de gewasopbrengsten en het succes van de landbouwindustrie op de lange termijn. We weten dat de gezondheid van de bodem, het water en de biodiversiteit met elkaar verbonden zijn en dat dit allemaal voordelen oplevert voor een betaalbare en rijke voedselvoorziening.

Duurzaamheidsdoelstellingen

Doelstellingen voor onze gemeenschappen

Onze doelstellingen voor 2030

We helpen agrarische gemeenschappen zich te ontwikkelen door onze klanten en collega's in de landbouw, en de gemeenschappen waarin we wonen en werken, te ondersteunen. We zetten ons in voor het steunen en beschermen van mensen in het gehele voedselsysteem en de landbouwgemeenschap in ruimere zin.

Duurzaamheidsdoelstellingen

Doelstellingen voor onze activiteiten

Onze doelstellingen voor 2030

We zetten ons in om de duurzaamheid van zowel onze activiteiten als de oplossingen die we aan boeren bieden, te vergroten. Onze 10-jarige initiatieven omvatten onder meer duurzame innovatie, het opstellen van een klimaatstrategie, het gebruik van uitsluitend duurzame verpakkingen en het verhogen van de duurzaamheidsinspanningen van onze vestigingen.

Duurzaamheidsdoelstellingen

De aanpak van onze duurzaamheidsdoelstellingen

Onze doelstellingen voor 2030

Bij Corteva Agriscience hebben we 14 ambitieuze doelen gesteld om het leven gezamenlijk te verrijken door middel van duurzaamheid. Hoe we als bedrijf samen met onze partners werken aan deze doelstellingen en vooruitgang boeken, geeft uiting aan onze betrokkenheid - we doen het voor het goede en voorgoed. Onze aanpak is gebaseerd op best practices en wereldwijde kaders voor duurzaamheid.

Duurzaamheidsdoelstellingen

"Inzicht in de behoeften en belangen van onze belanghebbenden is van cruciaal belang geweest voor onze strategie, waarbij we prioriteiten hebben geïdentificeerd en ons hebben gericht op activiteiten waarmee we de meest positieve impact kunnen hebben. Het zal evenzeer van cruciaal belang zijn, aangezien we de voortgang bewaken en er verslag over uitbrengen." 

- Anne Alonzo, Chief Sustainability Officer bij Corteva Agriscience