Innovatie bevorderen in Agriscience

Gewasveld met opkomst van de zon

Innovatie om het nodige voedsel in de wereld te produceren

Innovatie helpt ons geïntegreerde oplossingen te ontwikkelen om te voldoen aan de huidige behoeften van de landbouwers en tergelijkertijd te anticiperen op toekomstige uitdagingen.

Door middel van innovatie bieden wij producten en diensten om landbouwers te helpen bij de eisen van ons voedselsysteem, terwijl natuurlijke hulpbronnen en land behouden blijven.

Onze transparante aanpak strekt zich uit in de voedselketen en nodigt consumenten uit hen door middel van kennis vertrouwen te geven in het voedsel dat men consumeert.

Luchtfoto van de rivier

Innovatie is nog nooit zo belangrijk geweest

Voedsel is de meest fundamentele menselijke behoefte en de motor van economische ontwikkeling. Terwijl onze wereld groeit, groeien onze voedselbronnen niet. Als een voorvechter van verantwoorde landbouw is dat onze uitdaging.  Onze reactie op de uitdaging is innovatie.  

Laura Higgins Headshot

Kijken naar de toekomst van de landbouw

“Ik hoop dat studenten die geïnteresseerd zijn in wetenschap, landbouw en Ag R&D zullen overwegen als een toekomstige voor hen interessante carriëre want immers, wat is er belangrijker dat ervoor te zorgen dat we allemaal toegang hebben tot een overvloedige, gezonde en veilige voeding? We hebben de beste en intelligentste studenten nodig om te vernieuwen en problemen op te lossen voor de komende  generaties.”  


Laura Higgins PhD, DuPont Pioneer

Wat onderscheidt ons?

Corteva Agriscience is gebaseerd op een rijke traditie van innovatie die steunt op de gebundelde kracht van gewasbescherming van DuPont, Dow AgroSciences en Pioneer.  Wij dagen onszelf voortdurend uit hoe we onze platforms kunnen samenbrengen om landbouwers geïntegreerde oplossingen te bieden voor hun meest dringende uitdagingen. Wij geloven in de kracht van samenwerking. Zoals samenwerking met onderzoekscentra, met universiteiten en NGO’s. 

Producten en consumenten begrijpen

Wij luisteren naar de telers om hun behoeften te begrijpen en onze kennis en kunde toe te passen om geintegreerde oplossingen aan te kunnen reiken. Daarvoor hebben we een goed gevulde pijplijn aan kennis en innovatie tot onze beschikking, gericht op de toekomst. Als voorvechter van verantwoorde landbouw luisteren we naar de zorgen van de consument, en helpen hen de wetenschap en het stewardship achter onze producten te begrijpen.

 

Geïntegreerde, eind-tot-eind oplossingen voorzien.

Wij richten ons op een fundamenteel herkaderen van hoe alle onderdelen van een oplossing samenwerken en zien ideeën uit een grote verscheidenheid van bronnen tegemoet, zowel intern als extern, door middel van initiatieven zoals: Open Innovation en samenwerking met niet-gouvernementele organisaties en universiteiten wereldwijd.

Kijken naar de toekomst als een leider in wereldwijde landbouw.

WIj zien grote mogelijkheden in het gebruik van digitale technologieën, de ontwikkeling van nieuwe zaaizaad producten en de volgende generatie gewasbeschermingsmiddelen met inbegrip van deze die in kleinere hoeveelheden en in de biologische landbouw kunnen worden gebuikt. 

Scientist examining plants in laboratory

"Innovatie is een vereiste, geen keuze"

-Jim Collins 

Corteva Agriscience, de landbouwafdeling van DowDuPont, Chief Operating Officer