Maaien

Eiwit uit gras

Wees er zuinig op

Door verlaagde stikstofgiften zijn de gehaltes aan eiwit in gras de laatste 20 jaar gedaald. Toch blijft gras een belangrijke eiwitleverancier op het melkveehouderijbedrijf. De Nederlandse aanbeveling van de Commissie Grondgebondenheid om 65% van het eiwit in 2025 van eigen grond of uit de directe omgeving te halen is echter voor veel bedrijven nog een uitdaging. Het is daarom van cruciaal belang om het eiwitgehalte dat bij de oogst in het gras aanwezig is zoveel mogelijk te behouden.

Door bij de gras oogst Pioneer® 1188, 11G22 RR of 11GFT toe te voegen daalt de pH zeer snel, waardoor minder eiwit wordt afgebroken en de kuil eerder stabiel is. Doordat er minder eiwit wordt afgebroken is de ammoniakfractie aanzienlijk lager. Een lagere ammoniakfractie betekent dus meer behoud van eiwit. De onderstaande grafiek toont een proef van de Hogeschool Gent. Hierbij werden analyses gemaakt van de eerste snede graskuilen van april t/m juni. Bij gebruik van Pioneer® 11GFT liggen de ammoniakfracties over de gehele linie lager en zijn de gehaltes aan azijnzuur en melkzuur beduidend hoger.

Gras maaien Inkuilmiddel Pioneer 1188

Maximaal rendement uit eigen ruwvoer

Voldoende ruwvoer van goede kwaliteit is de basis van het moderne melkveehouderijbedrijf. Smakelijk ruwvoer op de voergang waar de koeien voldoende van opnemen, betekent al snel een besparing op de aankoop van krachtvoer. 

In deze nieuwe brochure leest u over goed inkuilmanagement en hoe en wanneer u inkuilmiddelen kunt inzetten voor een optimale ruwvoerkwaliteit. Ook vertellen veehouders en loonwerkers over hun ervaringen met onze inkuilmiddelen.

Download brochure