Maaien

Inkuilmiddelen in mais

Beter verteerbaar en meer beschikbaar zetmeel in de kuil zorgt voor het hoogste rendement

Tips om optimaal ruwvoer te krijgen en te behouden in uw maiskuil

Ruwvoer is, met een aandeel van zo’n 2/3e van het rantsoen, de belangrijke basis van het rantsoen. Zeker tegenwoordig, met de hoge krachtvoerprijzen, is een goede kwaliteit, opname en benutting van uw gras- en maiskuil erg belangrijk. Dit kan alleen met kwalitatief goed uitgangsmateriaal, dat goed geconserveerd is. Wat u uit uw eigen ruwvoer haalt, hoeft u immers niet meer aan te kopen.

Snijmais in het veld voldoende laten afrijpen

Check
 • Tijdens de afrijping kan gezonde mais nog 3% zetmeel per week opslaan in de kolf
 • Droge Stof streefbereik bij de oogst: 35-38 DS% van de snijmais

Korrels voldoende verkleinen, korrelkneuzer controleren

Check
 • Enkel aanslaan van korrels is te weinig, zorg voor voldoende korrelverkleining (minimaal in vier delen)
 • Flint rassen hebben over het algemeen bij inkuilen meer verkleining nodig
 • Regelmatig korrelgrootte controleren en korrelkneuzer evt. aanpassen

Goed aanrijden over de volle lengte van de kuil (verdichting)

Check
 • Snijmais in dunne laag gelijkmatig over de kuil verdelen
 • Neem voldoende tijd en zet voldoende zware machine in voor optimale verdichting

Gebruik van kuiltoevoegmiddel: 11A44 Pioneer Broeiremmer

Check
 • Voorkom broei
 • Behoud zetmeel, tot 600 kg zetmeel per ha extra beschikbaar (rendement van 300 euro per ha. © 2020 onderzoek Groeikracht)
 • Snelle conservering beperkt inkuilverliezen

Luchtdicht afsluiten

Check
 • Kuil direct na de oogst afsluiten met gebruik van schone nieuwe kuilfolie
 • Gronddek toepassen of kuilfolie verzwaren om restlucht uit kuil te krijgen

Dent-mais in de kuil als eerste voeren

Check

Dent-mais in de kuil als eerste voeren i.v.m. hogere  verteerbaarheid na korte inkuilperiode:

Tot 7% meer beschikbare en verteerbare zetmeel in DENT mais t.o.v. Flint mais, 2 maanden na inkuilen. (© 2016, Lalotte et al. Univ. van Lorriane France en Pioneer Research)

Gras maaien Inkuilmiddel Pioneer 1188

Maximaal rendement uit eigen ruwvoer

Voldoende ruwvoer van goede kwaliteit is de basis van het moderne melkveehouderijbedrijf. Smakelijk ruwvoer op de voergang waar de koeien voldoende van opnemen, betekent al snel een besparing op de aankoop van krachtvoer. 

In deze nieuwe brochure leest u over goed inkuilmanagement en hoe en wanneer u inkuilmiddelen kunt inzetten voor een optimale ruwvoerkwaliteit. Ook vertellen veehouders en loonwerkers over hun ervaringen met onze inkuilmiddelen.

Download brochure