Maaien

Voorkom de vorming van boterzuur

De vorming van boterzuur kunnen we voorkomen door extra alert te zijn bij de oogst en bij het inkuilen, vooral als we een natte snede moeten inkuilen.

Wees extra alert bij een natte grassnedes

Boterzuur is een vluchtig vetzuur en is in de kuil herkenbaar aan de penetrante geur. De belangrijkste oorzaak van boterzuurvorming is naast de verontreiniging met mest, een hoge Ruw as fractie (RAS) in de kuil. Een boterzuurfermentatie ontstaat meestal in de nattere graskuilen. Echter ook door bepaalde schimmels kan het aantal boterzuurbacteriën en -sporen in de kuil toenemen.

Indien boterzuursporen in de melk komen kan het de kaasproductie ernstig verstoren. Bekend is het fenomeen “knijper” of “laat los”, waarbij de kaas door een nagisting van boterzuursporen wordt opgeblazen.

De vorming van boterzuur kunnen we voorkomen door extra alert te zijn bij de oogst en bij het inkuilen, vooral als we een natte snede moeten inkuilen.

Belangrijke maatregelen om boterzuur te voorkomen

Oogstmachines goed afstellen; op de verharding

Check

Niet te kort maaien (>6cm)

Check

Schoon werken in en op de kuil

Check

Bij nat uitgangsmateriaal altijd Pioneer® 1188 toedienen

Check

Door Pioneer® 1188 toe te voegen wordt extra melkzuur gevormd. Extra melkzuur onderdrukt de vorming van boterzuur. De kuil is dan eerder stabiel en behoudt zijn voederwaarde.

  Controle onbehandeld Behandeld met Pioneer Silage Inoculant
Aantal 10 20
DS % 32,1 34,4
Ras % DS 12,8 12,4
pH-Waarde 4,89 4,89
Boterzuur % vers 0,44 0,23
Gras maaien Inkuilmiddel Pioneer 1188

Maximaal rendement uit eigen ruwvoer

Voldoende ruwvoer van goede kwaliteit is de basis van het moderne melkveehouderijbedrijf. Smakelijk ruwvoer op de voergang waar de koeien voldoende van opnemen, betekent al snel een besparing op de aankoop van krachtvoer. 

In deze nieuwe brochure leest u over goed inkuilmanagement en hoe en wanneer u inkuilmiddelen kunt inzetten voor een optimale ruwvoerkwaliteit. Ook vertellen veehouders en loonwerkers over hun ervaringen met onze inkuilmiddelen.

Download brochure