Website_header_P7034

P7034

De vroegste Dent-snijmais

P7034 in het kort:

Ultra vroege snijmais

Check

Compact, zeer uniform gewas

Check

Dent-mais, mooie kolf

Check

In het rantsoen: Dent-mais heeft een hogere zetmeel verteerbaarheid. P7034 kenmerkt zich door zeer hoge zetmeelbeschikbaarheid en verhoogt hierdoor direct de voederwaarde.

Sterke landbouwkundige eigenschappen

Check

Geschikt voor verschillende grondsoorten.

Fam_Waanders_P7034

Ervaring uit de praktijk

Bedrijf: fam. Waanders, Boekelo

 

Gegevens: melkveebedrijf met 70 melkkoeien, en 50 stuks jongvee. In totaal 44 ha grond in gebruik, hiervan 8 ha snijmais en 36 ha grasland.

“Ik kies voor een ras met een hoog zetmeelgehalte, dat ook goed verteerbaar is: zowel de kolf als de restplant”

"We zitten hier op lichte zandgrond, het ras dat we hier telen moet dus relatief goed tegen droogte kunnen. Verder vinden we het belangrijk, dat we naast een goed zetmeelgehalte, ook een goede zetmeelverteerbaarheid hebben. Daarom kiezen we de laatste jaren voor een Dent-ras."

"De opbrengst was dit jaar goed, en er zaten goede kolven in. Tot bovenaan gevuld. We hebben eind september gehakseld, de mais was toen rijp. We doen niet aan onderzaai, je kunt immers geen 2 ruggen uit een varken snijden. We willen dus voor 1 oktober geoogst hebben i.v.m. de nazaai van het vanggewas."

Planteigenschappen P7034

Gebruik

  • Snijmais

Prestatieprofiel

Gebruik als snijmais:

  • Zeer hoog zetmeelgehalte, zeer hoge zetmeelopbrengsten per ha
  • Zeer hoge zetmeelbeschikbaarheid

Planteigenschappen

Planteigenschappen

Beoordeling

Beginontwikkeling

Goed

Stevigheid

Goed

Resistentie tegen builenbrand

Goed

Resistentie tegen Helminthosporium

Goed

Resistentie tegen Fusarium

Goed

Droogtetolerantie

Zeer goed

Afrijping stengel en blad

Normaal

Afrijping kolf

Snel

Zaaidichtheid

Aanbevolen zaaidichtheid (zaden/m2)

Teelt

Voor 1 mei

Na 1 mei

Na 10 mei

Snijmais

10.0

90.

-

Front Maiscatalogus 2024

Download de nieuwe Pioneer Maiscatalogus 2024

Klik hier