Maiszaden

header-maiszaad4.jpg

We hebben een groot assortiment met ultra vroege, zeer vroege, vroege, middenvroege en middenlate en biologische maisrassen. Te gebruiken als snijmais of als korrelmais (CCM, MKS). 

Bekijk het assortiment

Pioneer maiszaden

Pioneer P7179

P7179

Dé snijmais voor Noord-Nederland

FAO 180. Ultra vroege snijmais. Zeer vroege bloei, met erg goede drogestof-opbrengsten en VEM-opbrengsten voor deze vroegrijpheid. Zeer tolerant voor fusarium.  

Lees meer
Pioneer P7326

P7326

Ultra vroege snijmais uitstekend voor zeer vroege oogst of zeer late zaai

FAO 180. Zeer vroege bloei en vroege korrelvorming. Zeer sterke jeugdgroei en koude-tolerantie.
Ervaring uit de praktijk: "Ultra vroege mais, gezond, stevig en 45 ton per ha".

Lees meer
Pioneer P7034

P7034

De vroegste Dent-snijmais

FAO 180. Ultra vroege snijmais. Compact, zeer uniform gewas met sterke agronomische eigenschappen. Zeer goede droogte-tolerantie en geschikt voor verschillende grondsoorten.

Lees meer
Pioneer-P7892-ef

P7892

Opbrengsttopper voor Noord-Nederland

FAO 200. Zeer vroege snijmais met zeer hoog opbrengstpotentieel voor zijn vroegheid met goede voederwaarde. Met name in de noordelijke regio’s en kustgebieden waar vroegheid uitermate belangrijk is, komen de kwaliteiten van dit ras optimaal tot hun recht.

Lees meer
Pioneer P7364

P7364

Uitstekend inzetbaar in regio's met kort groeiseizoen - uitstekende combinatie vroegheid - opbrenst

FAO 200. Zeer vroege bloeier, vroege zetmeelopbouw. Uniform, stevig gewas. Sterke regelmaat in kolf.
Ervaring uit de praktijk MTS Kraak (Friesland): "Veel opbrenst voor zijn vroegrijpheid".

Lees meer
Pioneer P7647

P7647

Uitstekende combinatie vroegheid - opbrengst

FAO 200. Zeer vroege snijmais. Bovengemiddelde plantlengte en lage kolfinplanting. Uniform gewas, sterke regelmaat in kolf. Zeer goede resistentie Helminthosporium en Fusarium.

Lees meer
Pioneer P7404

P7404

Wellicht de vroegste Dent-korrelmais op de Nederlandse markt

FAO 210. Zeer vroegde Dent. Compact gewas en breed inzetbaar omwille van zijn sterke agronomische profiel. Als Dent-mais heeft P7404 zachter en beter verteerbaar zetmeel. 

Lees meer
Pioneer P8057

P8057

Hét praktijkras bij uitstek in de zeer vroege groep

FAO 210. Zeer vroege dubbeldoel - zeer gezond gewas met uitstekende voederwaarde en zeer goede resistentie tegen Builenbrand, Helminthosporium en Fusarium. Kan laat worden gezaaid.
Ervaring uit de praktijk Melkveebedrijf VOF stal Assum:"De tonnen vallen altijd mee". 

Lees meer
Pioneer P7404

P8521

Zeer vroege snijmais met Dent-korrel

FAO 210. Ook inzetbaar als zetmeelrijke snijmais. Compact gewas met uniforme kolf.  

Lees meer
Pioneer P7515

P7515

Breed inzetbaar - dubbeldoel

FAO 220. Vroeg in de korrel, vroeg als snijmais. Zeer sterk in voederwaarde, zeer goed zetmeelgehalte en zeer hoge zetmeelopbrengsten per ha. 

Lees meer
Pioneer P7818

P7818

Topper in korrel, uitstekende verhouding korrelopbrengst/vochtgehalte

FAO 230. Vroege korrelmais. Stabiel ras, dreed inzetbaar omwille van zijn sterke agronomische eigenschappen. Zeer goede droogtetolerantie. Aanbevolen op de verschillende grondsoorten.

Lees meer
Pioneer P8255

P8255

Dé nieuwe referentie in de vroege groep

FAO 230. Vroege dubbeldoel Dent. Bekijk de video: Tijdens het erg droge jaar 2022 liet P8255 zich opmerken in heel de Benelux door zijn behoud van vitaliteit.
Ervaring uit de praktijk Melkveebedrijf van Enckevort (Evertsoord):"De chauffeur op de hakselaar kon niet eens over de mais heen kijken".

Lees meer
Pioneer-P8153-ef

P8153

Nieuwe dubbeldoel-Dent in het vroege segment

FAO 230. Als vroege snijmais met Dent-korrel karakteristieken past dit ras uitstekend als snijmais op melkvee en/of vleesvee bedrijven. Bij ruwvoeder overschot kan P8153 ook gedorst worden. Vitaal en stevig gewas. De Dent-korrel laat zich zeer goed en makkelijk verkleinen. Dent-mais geeft betere zetmeelverteerbaarheid.

Lees meer
Pioneer 8333

P8333

Dubbeldoel Dent - opbrengst topper

FAO 240. Middenvroege silo-en korrelmais. Massaal gewas, dikke stengels. Uitermate sterk in energie opbrengst en zeer hoge DS-opbrengsten.
Ervaring uit de praktijk Vossebelt, Rijssen:"We telen P8333 al een jaar of 5. Naast ons loonbedrijf hebben we ook een eigen melkveebedrijf. Zo hebben we zelf veel ervaring hoe de verschillende gewassen die we telen, het doen bij de koeien".

Lees meer
Pioneer P8904

P8904

Opvallend sterk in kolf

FAO 250. Meer en meer varkensbedrijven kiezen bewust voor Dent-mais omdat de maalfijnheid bij CCM beter is dan bij Flint-rassen.          
Ervaring uit de praktijk van Ool Agro bv. (Limburg):"Stevig gewas, geen last van builenbrand en kan goed tegen de droogte".

Lees meer
Pioneer PR39F58

PR39F58

Betrouwbaarheid en basis voor elk bedrijf; een praktijk-topper

FAO 250. Dankzij PR39F58 werden de voordelen van Dent-mais in Nederland erkend door landbouwer en loonwerker. BIj de landbouwer in de stal bij het vervoederen en bij de loonwerker bij het vermalen van de korrel tot CCM. Het ras gaat uitstekend om met de diverse stress-situatie en kwam ook de voorbije warme en droge seizoenen tot zijn recht.
Ervaring uti de praktijk:"De ervaring met PR38F59 is altijd goed".

Lees meer
Pioneer P8861 ef

P8861

Middenvroege-middenlate dubbeldoel Dent.

FAO 260. Massaal gewas. Breed inzetbaar omwille van zijn sterke landbouwkunidge eigenschappen.

Lees meer
Pioneer P8888

P8888

Uitermate sterk in VEM-opbrengst

FAO 260. Uiterst geschikt bij tekort aan ruwvoer. Massaal gewas en aanbevolen op de verschillende grondsoorten. Dent-mais draagt bij tot betere zetmeebenutting door de koe.

Lees meer

Meer weten?

Pioneer Dent logo

Pioneer Dent-mais

De voordelen van Pioneer Dent-maisgenetica

Dent-mais heeft een zachte, bloemige korreltextuur. Het zetmeel van de mais komt beter beschikbaar in de pens van de koe. De koe kan zo meer zetmeel en energie opnemen uit uw eigen snijmais, en hiervan melk produceren.

Lees meer
Pioneer EarFlex logo

Pioneer EarFlex

De flexibele kolf

EarFlex is de mogelijkheid van een maisplant om, naargelang de groeiomstandigheden, een grotere of kleinere kolf te vormen. In goede groeiomstandigheden vertoont de kolf meer rijen rond de spil (dikte van de kolf) en/of meer korrels langs de spil (lengte van de kolf). De kolf gaat dan compenseren en wordt zwaarder en groter. Het verlies in aantal kolven wordt gecompenseerd door de grootte van de kolven. 

Lees meer
Beregenen-van-de-mais

Beregenen van de mais

"Wel of niet beregenen tijdens de bloei?"

Van de laatste 5 jaar (2018-2022) waren er 4 relatief droog. Daardoor is beregening van de mais meer en meer een bekend fenomeen geworden bij maistelers. Rob van Selst (maisteler, akkerbouwer en Sales Support bij Pioneer) deelt zijn ervaringen over het beregenen van mais. "Kan er niet tegen als een gewas staat te verpieteren."

Lees meer
Front Maiscatalogus 2024

Meer weten over de Pioneer-Dent-maisrassen?

Download de Maisbrochure 2024