P7364_header_website_b

P7364

Uitstekende combinatie vroegheid - opbrengst en prima inzetbaar in regio's met een kort groeiseizoen.

P7364 in het kort:

Bovengemiddelde plantlengte en lage kolfinplanting

Check

Uniform gewas, sterke regelmaat in kolf

Zeer vroege bloeier, vroege zetmeelopbouw

Check

P7364 heeft een zeer goede jeugdgroei. Het ras bloeit zeer vroeg en start relatief gezien sneller bij de opbouw van zetmeel in de korrel.

Flint/Dent-korreltextuur (zogenaamd tussentype)

Check

Aangepast aan koudere regio's en regio's met korter groeiseizoen

Check

Zeer sterk agronomisch profiel

Check

De sterke agronomische eigenschappen van dit ras dragen in belangrijke mate bij aan de stabiliteit van dit ras.

Jorrit Kraak

Ervaring uit de praktijk

"Veel opbrengst voor zijn vroegrijpheid"


Bedrijf: MTS Kraak in Langelille (Friesland).

Jorrit Kraak is 1 van de 4 eigenaren van de mts Kraak in Lagelille (Friesland). Ze melken 300 melkkoeien met 5 robots. De productie is 10.500 liter, met 4,40% vet en 3,51% eiwit. De maatschap teelt jaarlijks 120 ha gras en 30 ha snijmais. De grondsoort bestaat voornamelijk uit veen.

Jorrit Kraak: “In 2022 kozen we op zo’n 7 ha voor het maisras P7364. Op dit nattere perceel willen we vroeg af zijn. Deze 7 ha komt in een kleinere silo, waar we straks een apart monster uit nemen.”

“Ondanks het droge jaar 2022 zag de mais er mooi gezond uit. De stevigheid is goed; we hakselen de mais zelf dus we kunnen de rassen/percelen goed beoordelen. Wat ook opviel: tijdens het hakselen van de P7364 kon ik niet hard rijden. Dit geeft aan dat de opbrengst op een hoog niveau moet liggen. Het gewas had goede kolven, ondanks de droogte waren die ook helemaal tot bovenaan gevuld.”

“Het ras is echt vroeg. We hebben op 28 april gezaaid en op 29 september gehakseld, en toen zat het zwarte puntje er volledig in. Ondanks dat het dus op veengrond stond, waardoor de mais door de hoge stikstofnalevering vaak toch wat later wordt.”

Planteigenschappen P7364

Gebruik

  • Snijmais

Prestatieprofiel

Gebruik als snijmais:

  • Zeer hoge Droge stof- en Energie opbrengsten/ha
  • Hoog zetmeelgehalte

Planteigenschappen

Planteigenschappen

Beoordeling

Beginontwikkeling

Zeer goed

Stevigheid

Zeer goed

Resistentie tegen builenbrand

Goed

Resistentie tegen Helminthosporium

Goed

Resistentie tegen Fusarium

Zeer goed

Droogtetolerantie

Goed

Afrijping stengel en blad

Normaal

Afrijping kolf

Snel

Zaaidichtheid

Aanbevolen zaaidichtheid (zaden/m2)

Teelt

Voor 1 mei

Na 1 mei

Na 15 mei

Snijmais

9.5

9.0

8.5

       


Front Maiscatalogus 2024

Download de nieuwe Pioneer Maisbrochure 2024

Klik hier