P7364_header_website_b

P7364

Zeer vroege snijmais, uitstekend inzetbaar in regio's met een kort groeizeizoen. Zeer goede combinatie vroegheid - opbrengst.

Bovengemiddelde plantlengte en lage kolfinplanting.
 

- Zeer vroege bloeier, vroege zetmeelopbouw

- Flint korrel textuur

- Uniform gewas, sterke regelmaat in kolf

- Zeer sterk agronomisch profiel

Gebruik

  • Snijmais

Prestatieprofiel

Gebruik als silomais:

  • Zeer hoge Droge stof- en Energie opbrengsten/ha
  • Hoog zetmeelgehalte

Planteigenschappen

Planteigenschappen

Beoordeling

Beginontwikkeling

Zeer goed

Stevigheid

Zeer Goed

Resistentie tegen Builenbrand

Goed

Resistentie tegen Helminthosporium

Goed

Resistentie tegen Fusarium

Zeer Goed

Droogtetolerantie

Goed

Afrijping stengel en blad

Normaal

Afrijping kolf

Snel

Zaaidichtheid

Aanbevolen zaaidichtheid (zaden/m2)

Teelt Voor 1 mei Na 1 mei Na 15 mei
Snijmais 9.5 9.0 8.5
       

header

Aanbevolen

Hybride kan ingezet worden voor de teelt van silomais.

Dit ras heeft een zeer goede jeugdgroei. P7364 bloeit zeer vroeg en start relatief gezien sneller bij de opbouw van zetmeel in de korrel.

Hybride aangepast aan koudere regio’s en regio’s met significant korter groeiseizoen.

De sterke agronomische eigenschappen van dit ras dragen in belangrijke mate bij aan de stabiliteit van dit ras.