P7460_header

P7460 

Breed inzetbaar - dubbeldoel

P7460 in het kort : 

  • Zeer voeg in de korrel, als ook in snijmais
  • Dent-korreltextuur: zeer goede zetmeelverteerbaarheid
  • Goed zetmeelgehalte, zeer goede verteerbare zetmeelopbrengsten per ha
  • Goed bestand tegen droogte tijdens het teeltseizoen
  • Sterke landbouwkundige eigenschappen

Gebruik

  • Snijmais

Prestatieprofiel

Gebruik als silomais:

  • Uitstekende verteerbare zetmeelopbrengsten per ha

Planteigenschappen

Planteigenschappen

Beoordeling

Beginontwikkeling

Goed

Stevigheid

Goed

Resistentie tegen builenbrand

Goed

Resistentie tegen Helminthosporium

Goed

Resistentie tegen Fusarium

Normaal

Droogtetolerantie

Zeer goed

Afrijping stengel en blad

Normaal

Afrijping kolf

Snel

Zaaidichtheid

Aanbevolen zaaidichtheid (zaden/m2)

Teelt

Voor 1 mei

Na 1 mei

Na 10 mei

Snijmais

10.0

9.5

9.0

       


Ervaring in de praktijk

‘Een stevig gewas, met een dikke kolf erin, en totaal geen ziektes in het gewas’

Bedrijf: Erik Riphagen, Heerde

Gegevens: Melkveebedrijf, 60 stuks melkvee, 50 ha grond, hiervan 7 ha snijmais, en naast het

grasland worden er nog een aantal ha aardappelen en uien geteeld.

Ik teel dit nieuwe ras nu voor het eerst. In 2019 zag ik op de proefvelden dat het ras relatief goed tegen de droogte kan. Het bleef lang groen, terwijl andere rassen duidelijk meer verdord waren.

Over de opbrengst ben ik zeer tevreden: dik 50 ton per ha, met 35% ds. En dit, ondanks een moeilijke start: ik heb in het voorjaar 2 keer moeten beregenen rond opkomst, deze mais stond op zware rivierklei die in het begin van het groeiseizoen erg droog was.

Het Dent-type van P7460 zorgt voor een hoge zetmeelverteerbaarheid, waardoor het zetmeel beter benut wordt.

Front Maiscatalogus 2024

Download de nieuwe Pioneer Maiscatalogus 2024

Klik hier