P8057_web

P8057

Hét praktijkras bij uitstek in de zeer vroege groep.

 

Zeer goede tolerantie tegen maiskopbrand.

Jan Ton uit De Punt

Ervaring uit de praktijk

Als veehouder wilt u graag weten wat de gezaaide mais nu werkelijk opbrengt. Dat vindt ook Melkveebedrijf Maatschap Ton-Hoeve in De Punt. Daarvoor houdt Jan Ton van Ton-Hoeve de voederwaardes van de mais altijd zelf netjes bij. Het is geruststellend voor de melkveehouder als de goede gehaltes op papier ook in de praktijk bevestigd worden over meerdere jaren.

De Maatschap Ton-Hoeve in De Punt heeft een melkveebedrijf met 75 melkkoeien en bijbehorend jongvee. Het bedrijf heeft 60 ha grasland en 11 ha snijmais.

"We telen Pioneer maisras P8057 al een jaar of 6. We hebben het ras destijds gekozen vanwege zijn goede gehaltes, en vroegheid. Vanaf het 1e jaar heeft dit ras het ook waargemaakt. Uitstekende voederwaarde, en altijd goed stabiel (in droge en natte jaren). Wat opvalt is dat het gewas altijd mooi en gezond blijft, en goed stevig is. Ook zijn opbrengst (doorgaans 50 a 55 ton per ha) is goed."

Jan Ton hield de voederwaardes bij van Pioneer maisras P8057 van de laatste 6 jaar. VEM-waardes rond de 1000 en zetmeelgehaltes rond de 400 zijn geen uitzondering:

Jaar DS% VEM Zetmeel
2017 33,3 981 370
2018 37,1 1031 437
2019 36,6 1011 385
2020 34,7 1000 424
2021 35,2 1006 383
2022 40,2 1001 410
Gem. 6 jaar   1005 401

P8057 in het kort:

Zeer vroege snijmais

Check

Uitstekende voederwaarde en hoog zetmeelgehalte

Check

Zeer goede helminthosporium-tolerantie en tolerantie tegen maiskopbrand

Check

Aanbevolen op percelen waar hoge druk van maiskopbrand en Helminthosporium aanwezig is.

Kan laat worden gezaaid

Check

Zeer sterke landbouwkundige eigenschapen

Check

Aanbevolen op verschillende grondsoorten.

Jan Willem Meijer

Ervaring uit de praktijk

"De tonnen vallen ook altijd mee"


Bedrijf: Melkveebedrijf VOF stal Assum

Jan Willem Meijer van melkveebedrijf VOF stal Assum melkt 170 melkkoeien in Nieuwe Niedorp (Noord Holland). De melkproductie ligt op 9.000 liter met 4.30% vet en 3.50% eiwit. Er wordt jaarlijks 70 ha gras geteeld en 18 ha snijmais.

“We telen al een jaar of 10 het maisras P8057. Van afstand ziet het ras er niet overdreven zwaar uit, maar met de oogst vallen de tonnen altijd mee. We zitten gemiddeld vaak rond de 50 ton/ha, een prima opbrengst voor dit gebied.”

“We proberen wat vroeger te zaaien, rond 20 april, zodat we normaal gesproken ook weer redelijk vroeg kunnen oogsten. We hebben altijd een VEM/kg ds van tussen de 960 en 1.000, en een zetmeelgehalte/kg ds van tussen de 360 gram en 400 gram. Wat verder opvalt is de kleine spil; dit verklaart waarschijnlijk ook de jaarlijks goede voederwaardes.”

“Zeker hier in Noord Holland, is stevigheid een belangrijk punt om mee te nemen. P8057 blijft eigenlijk altijd overeind staan. Ook komend seizoen kiezen we weer voor P8057.”

Planteigenschappen P8057

Gebruik

  • Snijmais
  • Korrelmais

Prestatieprofiel

Gebruik als snijmais:

  • Uitstekende VEM- en zetmeelopbrengsten per ha
  • Uitstekende voederwaarde
  • Ruwvoer van hoge kwaliteit door combinatie van hoog zetmeelgehalte met zeer goede restplantverteerbaarheid. De vitale planten leveren smakelijk ruwvoer

Gebruik als korrelmais:

  • Uitstekend inzetbaar voor droge korrel
  • Uitstekend inzetbaar voor, CCM, MKS, geplette mais

Planteigenschappen

Planteigenschappen

Beoordeling

Beginontwikkeling

Goed

Stevigheid

Zeer goed

Resistentie tegen builenbrand

Zeer goed

Resistentie tegen Helminthosporium

Zeer goed

Resistentie tegen Fusarium

Zeer goed

Droogtetolerantie

Goed

Afrijping stengel en blad

Normaal

Afrijping kolf

Snel

Zaaidichtheid

Aanbevolen zaaidichtheid (zaden/m2)

Teelt

Voor 1 mei

Na 1 mei

Na 10 mei

Snijmais

10.0

9.5

9.0

Korrelmais

9.5

9.0

-

IMG-IMG-20211112-WA0000-Corteva-EU-NL

"Vroeg, veilig en ik kan mais blijven telen op een maiskopbrandbesmet perceel"

A. Verhoef uit Lopik

Wat Loonbedrijf A. Verhoef uit Lopik opviel was de goede resistentie van P8057 tegen maiskopbrand. Arie Verhoef voert de volgende werkzaamheden uit: bemesting, grondbewerking, zaaien, oogsten en landverbetering.

"We zaaien dit ras bij onze klanten nu al bijna 10 jaar. Een jaar of 5 geleden wilde een veehouder dit ras om en om zaaien met een ras van een andere kweker. Toen viel ons op dat dit ras erg tolerant is tegen maiskopbrand. Het ras van de andere kweker liet veel kopbrand zien, en het ras P8057 was zo goed als schoon. Ondanks de hoge druk die op dit perceel zat.

Naast de zeer goede kopbrand-tolerantie krijgen onze klanten kuilen met een goede voederwaarde. Kuilen met 400 gram zetmeel en 1000 VEM zijn geen uitzondering voor dit ras. De stabiliteit die dit ras laat zien spreekt ons aan, en we kunnen mais blijven telen in een gebied waar veel percelen besmet zijn met maiskopbrand." 

Zeer goede maiskopbrandtolerantie van P8057

Maiskopbrand heeft zich de afgelopen jaren verspreid in sommige delen van Nederland. In het Rivierengebied bijvoorbeeld kan dit wel eens leiden tot aanzienlijke kwaliteits- en opbrengstverliezen. In het kweekprogramma van Pioneer worden maisrassen uitvoerig getest op deze schimmelziekte. En dat loont. Pioneer maisras P8057 kenmerkt zich door een zeer goede maiskopbrandtolerantie. Ook meerjarig onderzoek door PPO wees uit dat P8057 zeer goed scoort tegen deze aandoening. 

IMG_P8057

"Het ras bedriegt je nooit, opbrengst en voederwaarde zijn altijd goed"

Fam. Moorlag uit Nieuw-Weerdinge

Bedrijf: Fam. Moorlag, Nieuw-Weerdinge

Gegevens: 800 rosé kalveren en 180ha akkerbouw, waarvan 87ha mais (verder wintertarwe en suikerbieten, aardappelen en uien)

"Optisch zul je dit ras niet snel kiezen, maar het valt altijd mee. We telen dit ras nu al een aantal jaren. Het is mooi vroeg, zodat we meer kans hebben om onder goede omstandigheden te oogsten.

Het is verder een gezond en stevig gewas. We hebben in 2020 rond 25 april gezaaid en in de 1e week van oktober gehakseld. We hebben ook gras ondergezaaid. Ondanks de vorstschade voorjaar 2020, oogstten we tussen de 50 en 55 ton per ha. De voederwaarde analyse (Eurofins) liet weer een uitstekende voederwaarde zien: 36,3% ds, 1019 VEM en 419 gram zetmeel.

We willen zoveel mogelijk zetmeel uit de snijmais voeren aan de kalveren, maar ook bij de verkoop van snijmais is het een meerwaarde dat de kuilanalyses van dit ras altijd goed zijn."

Front Maiscatalogus 2024

Download de nieuwe Pioneer Maiscatalogus 2024

Klik hier