Praktijkverhaal Mts. Asbreuk

Something went wrong. Please try again later...
Hugo-Asbreuk  

Mts. Asbreuk probeert steeds tijdig te zaaien, als het kan. Afgelopen seizoen ging de mais 28 april in de grond. “Naast de drijfmest en de rijenbemesting, is nog 200 kg Kali 60 gestrooid. We hebben wat dunner gezaaid op circa 80.000 korrels per ha, zodat de kolven zich goed kunnen ontwikkelen. Er is geen onderzaai toegepast. Onderzaai gaat mogelijk ten koste van de opbrengst van de mais, omwille van de eventuele concurrentie als het gaat om vocht en voedingsstoffen. De mais had een goede start, en heeft zich goed en snel ontwikkeld. Het gewas zag er ook massaal uit.”

Zetmeelgehalte en totale verteerbaarheid

“Wat ik belangrijk vind, is onder andere het zetmeelgehalte, de totale verteerbaarheid en de smakelijkheid. Het ras kan ook relatief goed tegen de droogte, en blijft mooi lang groen tot aan de oogst. Dat levert frisse, smakelijke maïs op aan de bult.” 

“We hebben het aantal kippers geteld per perceel, en zodoende kunnen we een goede inschatting maken van de opbrengst per perceel. Op een scheurperceel was de opbrengst circa 55 ton per ha, en op de bouwlandpercelen gemiddeld circa 50 ton per ha. De maïs is op 29 september gehakseld, en gelijktijdig, om en om, in 2 sleufsilo’s van 40 meter ingekuild. Dit levert 2 mooie homogene maïskuilen op.”

Na ongeveer 4 weken wordt de eerste kuil geopend. Omdat P8255 een type Dent-maïsras is, is het zetmeel, ook in het begin, al meteen goed verteerbaar.

Over Mts Asbreuk, Haaksbergen

Gegevens: Melkveebedrijf met 88 stuks melkvee en 40 stuks jongvee. In totaal 55 ha grond in gebruik, waarvan 41 ha gras en 14 ha mais. Productie 9.200 liter, met 4,8% vet en 3,7% eiwit.

 

 

P8255_header

Meer weten over maisras P8255?

Klik hier