PR39F58_header

PR39F58

Betrouwbaarheid en basis voor elk bedrijf : een praktijk-topper.


Dankzij PR39F58 werden de voordelen van Dent-mais in onze regio erkend door landbouwers en loonwerkers : bij de landbouwer in de stal bij het vervoederen en bij de loonwerker bij het vermalen van de korrel tot CCM.

PR39F58 in het kort:

Midenvroege silo-en korrelmais

Check

Middenvroege rassen worden bij voorkeur in april uitgezaaid om maximale opbrengst te benutten.

Jarenlang aan de top in Pioneer maisproefvelden, CIPF, LCV

Check

PR39F58 is een praktijkras bij uitstek. Het ras gaat uitstekend om met de diverse stress-situaties waaraan het de laatste 10 jaar werd onderworpen. Ook tijdens warme en droge seizoenen kwam PR39F58 tot zijn recht. Het grote areaal in Nederland en omliggende landen dat met dit ras wordt uitgezaaid, heeft de praktijkwaarde alleen maar verder versterkt.

Uiterst sterk agronomisch profiel

Check

Aanbevolen op de verschillende grondsoorten, ook op de droogtegevoelige gronden, zoals de lichte zandgronden.

Dent-korreltextuur

Check

De korreltextuur van Dent-mais draagt bij tot betere zetmeelbenutting door de koe.

Ook verkrijgbaar als BIO-variant

Check
Obbink

Ervaring uit de praktijk

"De ervaring met PR39F58 is altijd goed"


Bedrijf: Jan en Gerrie Groot Obbink

Gegevens: Akkerbouw annex vleesveebedrijf in Haaksbergen (Twente).

Jan en Gerrie Groot Obbink zijn voormalige melkveehouders. Ze hebben nu een akkerbouw annex vleesveebedrijf in Haaksbergen (Twente). Op zo’n 25 ha wordt mais, graan en gras geteeld, en aan natuurbeheer gedaan.

Jan en Gerrie telen al sinds 2005 het Pioneer-maisras PR39F58. “De ervaringen met dit ras zijn gewoon altijd goed. Op een hoge esgrond van 4,5 ha hebben we dit jaar dan ook weer bewust voor PR39F58 gekozen.”

Wat de veehouders ook opvalt, is dat het ras zeer weinig gevoelig is voor ziektes als builenbrand en fusarium. “We halen doorgaans met dit ras een beste opbrengst van circa 60 ton per ha, met 34% a 35% drogestof. We zaaien wel altijd vroeg (rond 20 april), en zaaien ook bewust wat dunner op ca. 85.000 korrels per ha.”

Gidius_Donker_PR39F58

"Ik teel al ruim 15 jaar dit ras; zolang dit ras te krijgen is, ga ik dit ook nooit veranderen"

Bedrijf: Gidius Donkers, (Boekel NB)

Gegevens: 95 melkkoeien, 37 hectare (waarvan 22 ha mais)

Op het bedrijf van Gidius Donkers in Boekel is de rassenkeuze van mais ieder jaar zo gemaakt. "We hebben de afgelopen jaren in de maisteelt al heel wat uitdagingen gezien. Een aantal jaar terug was er oogstlegering, hele percelen mais van buurpercelen knakte maar de F58 bleef kaarsrecht staan. Het is een bedrijfszeker gewas, wat lang groen blijft en weinig last heeft van schimmels."

"Daarnaast was het in 2018-2019 en 2020 erg droog. Ik merkte dat dit ras het net wat langer volhoudt onder droge omstandigheden, ik begin hierdoor ook altijd iets later met beregenen dan de rest in de omgeving. In 2020 heb ik alleen mijn droogtegevoelige grond beregend. Als je dan een kuiluitslag terugkrijgt van de niet beregende mais van 36,7% ds met 965 VEM en 351 zetmeel mag je zeker niet klagen."

"In 2016 ben ik begonnen om de mais shredlage te hakselen. De mais wordt wat grover gehakseld (18mm) en de korrel wordt verpulverd in plaats van gekneusd. Ik voer nu geen extra structuur meer bij, waardoor ik hiermee kosten bespaar, en meer voer in de koeien krijg. De maiskuil die ik nu voer heeft slechts 4 weken dicht gezeten, en ik vind amper pitten terug in de mest. De F58 is een Dent-type mais, de maiskorrels bevatten wat bloemiger zetmeel, waardoor de koe deze kort na het inkuilen ook makkelijker kan verteren."

Planteigenschappen PR39F58

Gebruik

  • Snijmais
  • Korrelmais
  • Biogas

Prestatieprofiel

Gebruik als snijmais:

  • Zeer hoge stabiele zetmeel- en VEM-opbrengsten
  • Uitermate geschikt voor Biogasproductie

Gebruik als korrelmais:

  • Inzetbaar voor CCM, MKS en geplette mais

Planteigenschappen

Planteigenschappen

Beoordeling

Beginontwikkeling

Goed

Stevigheid

Goed

Resistentie tegen Builenbrand

Zeer goed

Resistentie tegen Helminthosporium

Zeer goed

Resistentie tegen Fusarium

Zeer goed

Droogtetolerantie

Zeer goed

Afrijping stengel en blad

Normaal

Afrijping kolf

Snel

Zaaidichtheid

Aanbevolen zaaidichtheid (zaden/m2)

Teelt

Voor 1 mei

Na 1 mei

Na 10 mei

Snijmais

9.0

8.5

-

Korrelmais

9.0

8.5

-

Front Maiscatalogus 2024

Download de nieuwe Pioneer Maiscatalogus 2024

Klik hier