Tip •  02-12-2022

"Wel of niet beregenen tijdens de bloei?"

Something went wrong. Please try again later...
Beregenen-van-de-mais  

Van de laatste 5 jaar (2018-2022) waren er 4 relatief droog. Daardoor is beregening van de mais meer en meer een bekend fenomeen geworden bij maistelers. Rob van Selst (maisteler, akkerbouwer en Sales Support bij Pioneer) deelt zijn ervaringen over het beregenen van mais. "Kan er niet tegen als een gewas staat te verpieteren."

Wanneer starten met beregenen? 

Rob van Selst: “Maistelers starten vaak te laat met beregenen: ze wachten nog op voorspelde regen terwijl die dan niet valt. Beregenen in mais is arbeidstechnisch ook niet het mooiste werk. Het is niet gek dat het wordt uitgesteld. Maar: te laat starten met beregenen is funest voor de bevruchting, en dus ook voor de opbrengst van de mais. Bovendien is de capaciteit van de regeninstallatie vaak beperkt om overal tijdig te kunnen beregenen. Op tijd starten is dus echt wel belangrijk.” 

Hoeveel moet je beregenen?

“Ook dit hangt samen met de capaciteit van de installatie: hoe snel kun je rondkomen met de haspel? Verder is de grondsoort en het organische stof-gehalte van de grond bepalend. Op een grondanalyse kun je vaak het watervasthoudend vermogen van een bodem terugzien. Hoe meer organische stof, hoe meer water een bodem kan vasthouden.”

Tijdens de zomer haal je vaak meer voordeel uit het beregenen van mais dan uit het beregenen van gras

“Op mijn bedrijf is het organisch stof-gehalte gemiddeld rond de 5%. Hierdoor heb ik in het begin wat grotere giften gegeven (> 40 mm), met name voor, tijdens en na de bloei, want dan heeft mais de grootste behoefte aan vocht. Bij lagere organische stof-gehalte is het beter om kleinere giften te geven en vaker terug te komen. Zo kunt u uitspoeling voorkomen en hiermee ook diesel besparen. Te veel beregenen kan leiden tot uitspoelen van nutriënten, met name stikstof en kali.” 

Beregenen tijdens de bloei: doen of niet doen?

Beregenen tijdens de bloei speelt vaak een rol in de maand juli. Rob nam in 2022 de proef op de som. “Onder hete en droge omstandigheden niét beregenen is tijdens de bloei veel schadelijker dan het uitstellen van de beregening.”

“Natuurlijk bloeiden niet alle vroegheden op het zelfde moment, maar verschillende rassen waren bezig met de bestuiving. Alle rassen hebben een goed bevruchte kolf gevormd en ondervonden dus geen schade van de beregening. Rassen die gevoelig zijn tijdens de bloei zijn rassen die algemeen een korte bloeiperiode hebben. De goede rassen bloeien langer, tot enkele weken. Niet alle pollen zijn tegelijkertijd rijp. Een gedeelte van de pollen spuit je dan los, waardoor door de beregening de bevruchting beter verloopt.”

Hoe lang moet je doorgaan met beregenen?

“Als de mais de kolf gevormd heeft, denken we vaak dat beregenen niet meer nodig is. Maar je moet de plant van voldoende vocht voorzien tot de afrijping. In 2022 zagen we eind augustus/begin september door de hete omstandigheden en het beperkte bodemvocht dat de mais erg snel droogteverschijnselen vertoonde en “verpieterde”. Hierdoor heb ik mijn mais in september nog beregend. Mais heeft voldoende bladgroen nodig om de fotosynthese goed te latenverlopen. Zo wordt suiker omgezet in zetmeel. Als een gewas dus niet vitaal/groen is, kan deze omzetting niet goed plaatsvinden.” 

Pioneer Maiscatalogus 2023 voorzijde

Download de nieuwe Pioneer Maiscatalogus 2023

Klik hier