Tip •  28-10-2021

AZ500 in boomkwekerij en fruitteelt

Something went wrong. Please try again later...

Met de wintermaanden voor de boeg worden de meeste boomkwekerijen en fruitgaarden voorbereid om onkruidvrij de winter in te gaan. Hierbij ligt de focus op reeds aanwezig onkruiden maar ook op een nieuwe golf van onkruiden die zowel in de winter als in het voorjaar tevoorschijn komen. In beide sectoren biedt AZ500 een mooie aanvulling in de schema’s.

Fruitteelt

Fruittelers gaan in de komende periode voor volledige bestrijding van onkruiden op de zwartstrook. Enerzijds om deze onkruidvrij te houden en anderzijds om ongedierte geen beschutting te bieden. Sommige telers kiezen ervoor om de zwartstrook enkel zuiver te zetten met Roundup. Deze behandeling heeft geen duurwerking tegen kiemende onkruiden. Als men aan deze toepassing AZ500 toevoegt geeft deze ook een duurwerking op kiemende onkruiden. AZ500 bestrijdt een breed spectrum aan kiemende onkruiden en heeft een lange duurwerking.

Hieronder ziet u een foto van een toepassing eind maart. Midden juni is dit object nog nagenoeg schoon t.o.v. het onbehandelde object (insteek). 

In het onbehandelde object staat veel melde, klein kruiskruid, straatgras en vogelmuur. In het object met AZ500 en Roundup komt een enkel kruiskruidje terug en er staat wat straatgras. Op straatgras heeft AZ500 geen werking, hiervoor kunt u Kerb Flo aan de bespuiting toe voegen.  

Boomkwekerij

In de boomkwekerij komt AZ500 het beste tot zijn waarde als hij zo vroeg mogelijk wordt ingezet. Voorheen werd CIPC (eventueel in combi met Kerb Flo) geplaatst in de winter. Daarna werd er gedurende het voorjaar gewerkt met bodemherbiciden en afbranders. AZ500 past mooi in de wintertoepassing als de gewassen in rust zijn. Op deze plek komt het middel ook optimaal tot zijn recht. AZ500 wordt afgebroken door het bodemleven. Bij lagere temperaturen is het bodemleven minder actief wat resulteert in een nog langere duurwerking.

AZ500 (eventueel in combi met Kerb Flo) heeft een breed werkingsspectrum op breedbladige onkruiden. Er zijn geen restricties waardoor het jaarrond toegepast mag worden. Afgelopen zomer heeft AZ500 nog een NLKUG uitbreiding gekregen met o.a. een split toepassing voor boomkwekerijgewassen. De maximale hoeveelheid per jaar (0,5 l/ha) blijft staan maar deze mag eventueel wel verdeeld worden in meerdere toepassingen. 

AZ500 in het kort :

  • lange duurwerking op kiemende onkruiden
  • neerslag nodig om op de juiste plek in de bouwvoor te komen
  • zeer geringe uitspoeling & zeer veilig voor jonge aanplant
  • breed werkingsspectrum
  • trage afbraak door bodemleven
  • ideale partner voor een wintertoepassing