Tip •  12-04-2023

Aan de slag met BlueN® in wintergranen

Something went wrong. Please try again later...
Granen_BlueN_header  

Vanaf dit seizoen kan de nieuwe biostimulant BlueN® worden ingezet, onder andere in graangewassen. Wintergranen zijn in het bouwplan de eerste gewassen waarin BlueN® kan worden toegepast.

Pas BlueN® toe wanneer het de bacterie past, en niet alleen wanneer het u past

BlueN® bevat de bacterie Methylobacterium Symbioticum. Deze bacterie is in staat om stikstof uit de lucht (N2) te binden. Dit is hetzelfde proces als waarmee vlinderbloemigen, zoals klaver, stikstof uit de lucht binden. De vlinderbloemigen doen dit ook met een bacterie namelijk de Rhizobium bacterie (zeg maar een broertje van de BlueN® bacterie).

BlueN® wordt met een veldspuit toegepast aan het begin van de teelt, waarna het via de huidmondjes van de bladeren wordt opgenomen. Vervolgens wordt het gehele bovengrondse gedeelte van de plant ‘gekoloniseerd’ door de bacterie en kan het stikstofbindingsproces beginnen. Na ongeveer 7 dagen wordt de eerste stikstof aan de plant afgegeven.

BlueN® moet de plant in kunnen

Belanrijk is dat na de toepassing van BlueN® de bacteriën via de huidmondjes naar binnen kunnen. Dan moeten de huidmondjes dus wel open staan, anders kan de bacterie de plant niet in. Bij de toepassing is het daarom heel belangrijk dat het blad voldoende actief is. Voer de bespuiting daarom altijd uit onder groeizame omstandigheden en voorkom toepassing bij droge, schrale of andere omstandigheden die de plant stress geven. In tijden van droogte of andere stress zal de plant de huidmondjes sluiten waardoor de bacterie de plant niet in kan. Daarnaast is een actief groeiend gewas van belang omdat de plant dan meer methanol produceert, waardoor de bacterie naar de huidmondjes wordt gelokt.

Akkerbouwer Frank Kremer

Praktijkverhaal BlueN®: Frank Kremer - akkerbouwer uit Finsterwolde, Groningen

In 2022 heeft Frank de eerste ervaringen opgedaan met BlueN®, waarbij hij het onder andere heeft toegepast op wintergraan.

Lees het praktijkverhaal

Toepassingsadvies BlueN® in granen

Volgende week lijken de omstandigheden gunstig te worden voor de toepassing van BlueN® in wintergranen. Het wordt dan overdag minimaal een graad of 15 en ‘s nachts minimaal 5. Het beste moment van de dag is vaak ‘s morgens. Maar als het een hele groeizame dag is met ook ‘s middags een RV > 60%, dan is het ‘s middags ook mogelijk. Het graan is dan ergens tussen einde uitstoeling en tweede knoop stadium.

Toepassing in graan tussen einde uitstoeling een twee knoop stadium.

Check

Belangrijk dat u niet bespaart op de eerste giften.

Check

Opbrengstverhoging

Check

In proeven werd een opbrengstverhoging vastgesteld tussen 2-6% wanneer BlueN® bovenop de standaardbemesting werd toegevoegd. Maar als u kiest voor reductie van de N bemesting, dan kan het maximaal ongeveer 100 kg KAS compenseren.

BlueN® bij voorkeur apart toepassen.

Check

Mocht u toch willen mengen doe dan geen concessies aan het juiste toepassingsmoment. Bekijk hiervoor de mengbaarheidslijst.

Toepassing in graan tussen einde uitstoeling een twee knoop stadium.
Toepassing in graan tussen einde uitstoeling een twee knoop stadium.
Toepassing in graan tussen einde uitstoeling een twee knoop stadium.
Toepassing in graan tussen einde uitstoeling een twee knoop stadium.
Meer weten over BlueN®?
Toepassingsadvies BlueN® per gewas en proefresultaten
BlueN Mais Header

Wist u dat we een website gemaakt hebben over ons nieuwe middel BlueN®?

Op blueN.nl kunt u alles lezen over hoe BlueN® werkt. U vindt er een uitgebreid toepassingsadvies per gewas en vele proefresultaten. Ook vertellen een akkerbouwer en boomkweker over hun ervaring met BlueN® in de praktijk.

Ga naar blueN.nl