Aardappelgewas-BlueN

BlueN®

Biologicals

Bepaal het meest geschikte moment van toepassing van BlueN

Omdat BlueN® door het gewas wordt opgenomen via de huidmondjes, is het belangrijk dat het product wordt toegepast wanneer het gewas actief aan de groei is: onder groeizame omstandigheden dus (dagtemperatuur  vanaf 13°C en nachttemperatuur vanaf 5°C). Zo haalt u het beste resultaat.

Via onderstaande link kunt u kijken of het de komende dagen een geschikt moment is voor de toepassing van BlueN.

Kies daarvoor uw gewas en vul de postcode van uw veld in.

Maakt stikstof uit de lucht beschikbaar voor het gewas


BlueN® is een innovatie op het gebied van stikstofbemesting. BlueN® stelt gewassen in staat om op natuurlijke wijze stikstof uit de lucht te binden. Het is een nieuwe stikstofbron voor het gewas als aanvulling op de organische en minerale bemesting. Ook zou het een deel van deze traditionele bemesting kunnen vervangen. BlueN® wordt in het begin van de teelt over het gewas gespoten en mag ook gebruikt worden in de biologische landbouw.

Voordelen van BlueN®

Levert gemiddeld 30 kg stikstof per hectare

Check

Indien toepassingsadvies wordt opgevolgd.

Milieuvriendelijke aanvulling voor de bemestingsstrategie

Check

Inzetbaar in alle gewassen

Check

Ook geschikt voor biologische teelten

Geeft meer stikstofruimte voor uw gewassen

Check

Consistente opbrengst

Check

BlueN® blijft ook werken bij te droge of te natte omstandigheden als stikstof levering via de wortels niet optimaal is.

NIEUWS: Extra stikstof voor uw ruwvoerteelten
Neem de mogelijkheden van BlueN® alvast mee bij het maken van uw bemestingsplan deze winter.
BlueN bladbehandeling maisplant

Hoe werkt BlueN® ?

BlueN® bevat de bacterie Methylobacterium Symbioticum. Deze bacterie is in staat om stikstof (N2) uit de lucht te binden. Dit proces heet 'nitrogenase'. Dit is hetzelfde proces als waarmee vlinderbloemigen, zoals klaver, stikstof uit de lucht binden. De vlinderbloemigen doen dit ook met een bacterie namelijk de Rhizobium bacterie. Dat is, zeg maar, een neefje van de BlueN®- bacterie.

 

Lees meer

Bijkomende voordelen van de toepassing van BlueN® :

Bevordert ook de fotosynthese

BlueN® stimuleert de bacterie de fotosynthese. De plant kan meer licht absorberen wat het opbrengstpotentieel ten goede komt.

Levert stikstof in drogere omstandigheden

Een bijkomend voordeel van BlueN® is dat deze ervoor zorgt dat stikstof ook in drogere omstandigheden beschikbaar is voor de plant. In drogere omstandigheden is stikstof uit de bodem namelijk minder goed opneembaar.

BlueN® levert stikstof geleidelijk over groeiseizoen

Als een teler 30 kg N uit kunstmest strooit, dan wordt die 30 kg N in enkele weken geleverd aan het gewas. Tenminste indien er na de toepassing wat regen valt. Bij BlueN® werkt dat anders. Door BlueN® wordt gedurende het groeiseizoen wekelijks ongeveer 2 tot 3 kg N geleverd. Daarom niet besparen op de eerste gift(en).

Toepassingsadvies BlueN®

Op de dag van toepassing moet de dagtemperatuur minimaal 15 °C zijn en de nachttemperatuur minimaal 5 °C. Groeizame temperaturen dus. Niet na een nachtvorst toepassen of als er binnen drie dagen nachtvorst voorspeld wordt. 

BlueN® toepassen bij een luchtvochtigheid van minimaal 60%.

Groeizame omstandigheden

Check

Bij de toepassing is het heel belangrijk dat het blad voldoende actief is. Voer de bespuiting daarom altijd uit onder groeizame omstandigheden en voorkom toepassing bij hele droge of andere omstandigheden die de plant stress geven. In tijden van droogte of andere stress zal de plant de huidmondjes sluiten waardoor de bacterie de plant niet in kan. 

Op de dag van toepassing moet de dagtemperatuur minimaal 15 °C zijn en de nachttemperatuur minimaal 5 °C. Groeizame temperaturen dus. Niet na een nachtvorst toepassen of als er binnen drie dagen nachtvorst voorspeld wordt. 

BlueN® toepassen bij een luchtvochtigheid van minimaal 60%.

Actief groeiend gewas

Check

Daarnaast is een actief groeiend gewas van belang omdat de plant dan meer methanol produceert, waardoor de bacterie naar de huidmondjes wordt gelokt.

Huidmondjes moeten open staan

Check

Pas het product toe bij voorkeur in de ochtend bij groeizame weerscondities. De kans dat de huidmondjes open staan is dan het grootst. Ook is het belangrijk dat het gewas opgedroogd is. Dus niet spuiten op een nat gewas.

Toepassingsadvies BlueN® per teelt

BlueN® kan in alle gewassen worden toegepast. Hieronder vindt u een overzicht van een aantal gewassen en het beste tijdstip voor toepassing. Raadpleeg de mengbaarheidslijst voor mengingen met herbiciden/insecticiden.

Maaien

Grasland

BlueN® toepassen in het voorjaar, zodra omstandigheden gunstig zijn.

Lees meer
BlueN Mais Header

Mais

BlueN® toepassen vanaf 4 tot 6-7 blad stadium.

Lees meer
Corteva_Aardappelen_Gewasbescherming_homepage

Aardappel

BlueN® toepassen als de aardappelen ongeveer 15-20 cm groot zijn, voor het sluiten van de rijen. 

Lees meer
Questar granen

Graan

BlueN® toepassen vanaf einde uitstoeling tot tweede knoop stadium.

Lees meer
Lontrel bieten

Biet

BlueN® toepassen rond 6-8 blad stadium.

Lees meer
Zorvec Endavia uien

Ui

BlueN® toepassen rond de 3e - 4e pijpstadium. 

Lees meer
BlueN-Groenbemester-ef

Groenbemester

Toepassen op actief groeiend gewas, vanaf 30 tot 50% grondbedekking.

Lees meer
BlueN brochure DT

Brochure BlueN®

In deze brochure kunt u behalve algemene informatie over BlueN®, ook proefresultaten vinden in verschillende gewassen.

Download brochure