Tip •  30-07-2021

Actualiteiten onkruidsituatie in grasland

Something went wrong. Please try again later...

Afgelopen voorjaar was er weinig gelegenheid om onkruid te bestrijden. April en mei waren immers koud en regenachtig. We zien daarom dat er nu veel percelen zijn waarin zoveel onkruid staat dat het de kwaliteit van het ruwvoer negatief beïnvloedt.

De komende maanden zijn prima geschikt om alsnog een onkruidbestrijding uit te voeren. Eigenlijk kan dit tot het moment in de herfst dat de temperaturen overdag te laag worden. Voor zuring moet het overdag niet kouder zijn dan 13-14 graden. Voor overige onkruiden liever niet kouder dan een graad of 10.

Voordeel bij laatste en eerste snedes

Voordeel van een onkruidbestrijding de komende periode is dat het gras na de bespuiting de tijd krijgt om de lege plekken weer op te vullen. Hier heeft u nog voordeel van bij de laatste sneden dit jaar en volgend voorjaar bij de eerste snedes.  

Ons advies om de percelen te controleren op onkruiddruk en indien nodig een correctiebespuiting uit te voeren :

Advies voor bestrijding zuring (en overige onkruiden) :

1,5 Tapir + 0,3 Starane Top per ha. of

1,5 Primstar + 0,5 Starane Top per ha.

  • Zorg voor veel zuringblad (±30 cm). Een 1e bloeistengel is geen probleem.
  • Spuit bij groeizame weersomstandigheden.
  • Met deze mixen worden paardenbloemen, muur, herderstasjes, kruipende boterbloemen etc. ook goed bestreden.
  • In plaats van Starane Top kan ook Jepolinex worden gebruikt.