Tip •  21-07-2022

Actualiteiten onkruidsituatie in grasland

Something went wrong. Please try again later...
Onkruidsituatie in grasland zomer zuring  

We zien op dit moment diverse percelen die behoorlijk vervuild zijn met onkruid. Dit heeft een negatieve invloed op de kwaliteit van het ruwvoer en dus is een effectieve aanpak van onkruiden van belang.

De komende maanden zijn zeer geschikt om een onkruidbestrijding uit te voeren. Dit kan nog tot het moment in de herfst wanneer temperaturen overdag te laag worden. Voor de bestrijding van zuring moet het overdag namelijk niet kouder zijn dan 13-14 °C. Voor overige onkruiden moet het niet kouder zijn dan een ± 10 °C. 

Een goede basis voor 2023

Voordeel van een onkruidbestrijding in de komende periode is dat het gras na de bespuiting de tijd krijgt om de lege plekken weer op te vullen. Hier heeft u voordeel van bij de laatste sneden dit jaar en ook volgend voorjaar bij de eerste snedes. Met een onkruidbestrijding deze zomer/dit najaar legt u dus een goede basis voor 2023. Staat er onkruid in een perceel, dan is het beter voor de eerste snedes van 2023 om deze nu te bestrijden dan volgend jaar maart/april. Zo heeft het gras namelijk meer tijd om de plek van het onkruid op te vullen en is er volgend voorjaar minder nutriëntenverlies door de onkruiden.

Belang van goed ruwvoer

Kwalitatief goed ruwvoer is de basis van een zo rendabel mogelijke melkproductie. Het is het goedkoopste voer in het rantsoen en er is minder duur krachtvoer nodig. Praktijkonderzoek laat zien dat onkruidbestrijding een 10% - 20% hogere opbrengst geeft. Goed grasland management levert dus goede ruwvoerkwaliteit én een hogere opbrengst.

Bestrijding zuring (en overige onkruiden)

Ons advies om de percelen te controleren op onkruiddruk en indien nodig een bespuiting uit te voeren.

1,5 Tapir + 0,3 Starane Top per ha.

Zuring in grasland

 

Meer weten over Tapir.

Meer weten over Starane Top.

1,5 Primstar + 0,5 Starane Top per ha.

Zuring in grasland

 

 

Meer weten over Primstar.

Meer weten over Starane Top.

Tips voor een goede toepassing:

Zorg voor veel zuringblad (±30 cm)

Check

Een eerste bloeistengel is geen probleem.

Voor een optimale opname van actieve stof door de plant moet de zuringplant zoveel mogelijk gezonde bladeren hebben. Spuit daarom niet te vroeg op te kleine planten. Om de wortels effectief te bestrijden, zal de actieve stof eerst door het blad moeten worden opgenomen.

Spuit bij groeizame weersomstandigheden

Check

De actieve stoffen grijpen in op het groeiproces van de zuringplant. Het beste effect ontstaat dus bij actief groeiende planten. Dat betekent voldoende bodemvocht en milde weersomstandigheden; dagtemperaturen tussen 13 – 25 °C en nachttemperatuur boven 5 °C. 

Ook andere onkruiden worden goed bestreden

Check

Met deze mixen worden paardenbloemen, muur, herderstasjes, kruipende boterbloemen etc. ook goed bestreden. 

In plaats van Starane Top kan ook Jepolinex worden gebruikt.

Download onze brochures

Na de teelt van kwalitatief goed ruwvoer moet het vervolgens goed geconserveerd worden om verliezen te minimaliseren. Wat u uit uw eigen ruwvoer haalt, hoeft u immers niet aan te kopen.

Goed ruwvoer is de basis van een zo rendabel mogelijke melkproductie

Brochure Grasland 2022

In deze brochure gaan we dieper in op 2 zaken die kunnen bijdragen aan een goede ruwvoerteelt: middelen om onkruiden te bestrijden en inkuilmiddelen.   

Maximaal rendement uit eigen ruwvoer

Maximaal rendement uit eigen ruwvoer

Pioneer heeft een meer dan 40-jarige ervaring in de ontwikkeling van inkuilmiddelen. In deze brochure leest u bijvoorbeeld over een onderzoek van adviesorganisatie Groeikracht. Groeikracht kon door het gebruik van inkuilmiddel Pioneer® 1188 de drogestofverliezen zo goed als halveren.

Verder leest u o.a. hoe u boterzuur kan voorkomen in de kuil en vertellen collega-boeren hoe zij kwaliteitsverlies proberen te voorkomen en zo goed mogelijk ruwvoer winnen.

Gras_is_waardevol

"Goed gras is erg waardevol, zeker nu"

"Goed ruwvoer heeft een gunstige invloed op de kostprijs per liter melk. Onkruid neemt vocht en voedingsstoffen uit de bodem weg, wat ten koste gaat van de grasgroei. De voederwaarde en drogestofopbrengst van onkruiden is lager dan van gras. Daarnaast groeien onkruiden bovengronds over het gras heen. Hierdoor wordt de fotosynthese en groei van het gras belemmerd. Onkruidbestrijding verdient zichzelf daardoor ruimschoots weer terug", zegt Allard Jukema, productmanager bij Corteva Agriscience.

Lees meer