Tip •  19-07-2022

Actualiteiten tripsbeheersing in uien

Something went wrong. Please try again later...
Actualiteiten tripsbeheersing in uien  

In de uienteelt is naast de beheersing van schimmels, de beheersing van trips één van de grotere uitdagingen geworden de laatste jaren. Seizoen 2021 werd gekenmerkt door valse meeldauw. Dit seizoen is zowel de beheersing van trips als valse meeldauw in verschillende gebieden aan de orde.

Corteva-medewerker Ruud van de Sande geeft zijn advies voor een gerichte aanpak van trips in uien.

Tijdig starten

Ruud van de Sande: ”Probeer uiengewassen zo veel mogelijk gezond en aan de groei te houden, zodat u minder last heeft van schade door trips. Dit is makkelijker gezegd dan gedaan met het weer van de afgelopen weken."

"In gebieden waar beregening mogelijk is zijn veel telers al voor de 3de of 4de keer aan het beregenen. In gebieden waar niet beregend kan worden beginnen de gewassen te snakken naar water en over het algemeen is hier de tripsdruk hoger."

In verschillende gebieden is volgens van de Sande al gestart met een tijdige preventieve correctie. “Wanneer de sterke loofgroei tempert en de bolvorming start, komt de systemische werking minder tot zijn recht. Tijdens deze fase kunnen zowel volwassenen als larven van tabakstrips in het gewas aanwezig zijn. Ook de kans voor invlucht van akkertrips wordt hoger in deze teeltfase."

Tracer effectief tegen alle trips

Tracer is onder deze omstandigheden het meest aangewezen middel wat effectief is tegen alle voorkomende soorten trips.

Naast zijn brede werking tegen onder andere tabakstrips en akkertrips werkt Tracer ook op de larven van deze soorten. Akkertrips vermeerdert zich niet in het gewas maar brengt wel zuigschade aan. Daarom moet de aanpak bij deze soort gericht zijn op de volwassenen. Tracer beschikt over een snelle  werking maar heeft ook een goede duurwerking.

Hoe werkt Tracer?

Van de Sande: ”Tracer wordt opgenomen in de buitenste cellenlaag van het gewas en verdeelt zich lokaal naar moeilijker te bereiken plaatsen van de plant. Op deze plaatsen prikken tripslarven vaak de cellen aan en zuigen deze leeg. Voor een goede werking is de verplaatsing van de werkzame stof naar deze plaatsen dus essentieel.”

Advies Tracer

Van de Sande:”Tripsbestrijding in uien is niet eenvoudig. Daarom is het belangrijk te weten wanneer u het beste effect heeft van een toepassing. Tracer aangevuld met een uitvloeier en een lokstof (bijv. Attracker) versterkt het snelle effect op trips."

"Pas voor een maximaal effect Tracer toe in de vroege ochtend of in de late avond. Dit omwille van de huidige zomerse omstandigheden met veel instraling overdag."

"Om zo goed mogelijk op de plaats te komen waar de trips zich bevindt is een goede indringing in het gewas belangrijk. Gebruik daarvoor voldoende water, een middengrove druppel en een niet te hoge rijsnelheid."

"Bij een sterk groeiende populatie is een combi van Tracer en Batavia met uitvloeier en lokstof aan te bevelen. Uit proeven blijkt dat een combi effectiever is dan een verkort interval.”

Tracer-prei

Meer weten over Tracer in prei?

klik hier