Tip •  11-05-2022

Beheersing luis en vergelingsvirus suikerbieten

Something went wrong. Please try again later...
Suikerbieten veld  

Mede door de droge en schrale weersomstandigheden is er dit voorjaar sprake van een behoorlijk hogere luisdruk dan afgelopen jaar. Het IRS geeft in haar recente bladluiswaarschuwingen aan dat in verschillende teeltgebieden de schadedrempel wordt overschreden. Zeker in percelen waar de planten wat verder zijn ontwikkeld, vanaf het twee- tot vierbladstadium. Groene perzikbladluis kan vergelingsvirus overbrengen, wat tot 50% schade kan leiden (IRS).

Om vergelingsvirus in suikerbieten te voorkomen is regelmatig en goed waarnemen in het gewas noodzakelijk.

Schadedrempel groene perzikluis in suikerbieten (bron: IRS):

t/m half juni 2 luizen per 10 planten
2e helft juni 5 luizen per 10 planten

Snelheid van werking belangrijk

Wanneer de schadedrempel wordt overschreden is het belangrijk om een snelle en effectieve luisbestrijding uit te voeren. De snelheid van werking is belangrijk in suikerbieten!

Vergelingsvirus in suikerbieten is een persistent virus. Dat betekent dat een luis meerdere uren, 24 – 48 uur, verbonden moet zijn met het gewas om daadwerkelijk het virus in de plant over te brengen. Hoe sneller de werking van een middel, hoe minder vergelingsvirus zal worden overgebracht!

Vrijstelling Closer in suikerbieten

Er is voor het middel Closer een vrijstelling verleend voor toepassing in suikerbieten. Closer past hier om meerdere redenen goed: 

Snelle direct dodende werking

Check

Systemische werking, zo nodig te combineren met LDS

Check

Spaart natuurlijke vijanden & past goed in IPM

Check

 

Advies:

Controleer het gewas regelmatig

Bij aanwezigheid van luis: Kies voor een middel met een snelle werking

 

IMG-Vergeling-bieten-EU-NL-V1

Meer weten over Closer?

Klik hier