Closer_foto_luis

Closer

Insecticide

CLOSER is een nieuw insecticide met een geheel nieuwe werkingswijze. Het heeft een snelle en een lange werking. Closer is toegelaten in aardappelen, diverse koolgewassen en de bedekte teelt van bloemisterijgewassen en vruchtgroenten.

CLOSER is een insecticide voor gebruik in sierplanten en groententeelt. Het nieuwe middel werkt tegen luis en witte vlieg.


ACTUEEL :

Wilt u meer weten over Closer tegen luis in pootgoed, klik dan hier .

CLOSER is effectief tegen luis en helpt pootaardappels beschermen tegen virusoverdracht. CLOSER heeft een nieuwe werkingswijze en is daarmee tevens een belangrijke aanvulling in het resistentiemanagement. In de pootaardappelteelt wordt het beschikbare middelenpakket tegen virusoverdracht beperkter. De toelating van CLOSER wordt daarom gezien als een welkome aanvulling.

CLOSER bezit de volgende eigenschappen:

- Snelle en lange werking tegen luis
- Nieuwe werkinsgwijze
- Gunstig milieu- en residuprofiel