Closer_NLD_header_MAR_2021

Closer

Insecticide

Closer is een insecticide effectief tegen zuigende schadelijke insecten met een geheel nieuwe werkingswijze. Insecten komen met Closer in aanraking door direct raken en via opname door zuigen aan het gewas.

Closer bevat de actieve stof Isoclast™ Active. Closer is als insecticide ingedeeld in een 'eigen' chemische subgroep : de Sulfoximines. Dit betekent dat er geen andere middelen op de markt zijn die dezelfde werkingswijze hebben.

Closer is toegelaten in de teelt van aardappelen, diverse koolgewassen en in de bedekte teelt van vruchtgroenten en bloemisterijgewassen.

 

Closer in suikerbieten

Beheersing luis en vergelingsvirus suikerbieten

Suikerbieten veld

Mede door de droge en schrale weersomstandigheden is er dit voorjaar sprake van een behoorlijk hogere luisdruk dan afgelopen jaar. Het IRS geeft in haar recente bladluiswaarschuwingen aan dat in verschillende teeltgebieden de schadedrempel wordt overschreden. Wanneer de schadedrempel wordt overschreden is het belangrijk om een snelle en effectieve luisbestrijding uit te voeren. De snelheid van werking is belangrijk in suikerbieten! 

Vrijstelling Closer in suikerbieten

Vergelingsziekte

Ook voor teeltseizoen 2022 is Closer beschikbaar voor een toepassing in suikerbieten. Dankzij een vrijstelling welke is aangevraagd door COSUN in samenwerking met het IRS en de BO Akkerbouw. Ter bescherming tegen bladluis en ter beheersing van bietenvergelingsziekte mag Closer in suikerbieten worden toegepast in de periode van 1 april 2022 tot 15 juli 2022.

Closer heeft de volgende eigenschappen

Nieuwe, unieke werkingswijze; sterk tegen luis en witte vlieg

Check

Closer is goed inpasbaar in de geintegreerde teelt

Check

Snelle direct dodende werking

Check

Opgenomen in de plant geeft Closer een lange werkingsduur

Check

Meer weten over Closer

Closer_Pootgoed

Luis-en virusbescherming in pootgoed

Luisbestrijding in pootgoed is de laatste jaren een veel besproken onderwerp. 

Closer is een sterke luisdoder die inzetbaar is in de pootgoedteelt. Closer bevat de actieve stof Isoclast™ Active en bestrijdt alle soorten luis en witte vlieg. 

Meer weten
Fam_de_putter

'Alles doen om pootgoed virusvrij te houden’

Samen met zijn zoons runt Ko de Putter een akkerbouwbedrijf in Zaamslag (ZL) met ruim 50ha pootaardappelen. Tijdens de teelt is de aanpak van Phytophthora en luizen topprioriteit. "We doen alles voor een gezond gewas. Het is te kostbaar als een partij in een lagere klasse komt."

Meer weten
Closer_pootgoed

Bescherm pootgoed zolang gewas groen staat

Terecht is er veel aandacht voor virusbescherming in pootgoed vanaf opkomst. Maar naast loofdoding en maatsortering blijft virusbescherming ook NA de bloei belangrijk. Bescherm uw gewas dus zolang het groen staat ! 

Meer weten
Melige_koolluis_spruitkool

Closer sterk tegen alle soorten luis in kool

Closer kennen we in de praktijk als een sterk middel in kool tegen luis en met name ook tegen melige koolluis. Door de sterk opwaarts systemische werking komt Closer goed tot zijn recht in de vroege fase van de teelt. 

Meer weten
Bloemisterijgewas_Closer

Vruchtgroenten en sierteelt onder glas

Zowel in de sierteelt onder glas als in de teelt van vruchtgroenten onder glas, zijn er op het gebied van gewasbescherming voldoende uitdagingen. Effectieve bestrijding van luis en witte vlieg, maar ook bestrijding van schadelijke wantsen en cicaden vraagt aandacht.

Meer weten
Isoclast_eu.

Kijk ook eens op Isoclast.eu

Closer is een insecticide op basis van Isoclast™ Active en behoort tot de familie van de sulfoximinen. Closer heeft een unieke werkingswijze en is effectief tegen zuigende insecten zoals bladluis en witte vlieg. Kijk voor meer informatie over Isoclast™ Active ook eens op Isoclast.eu. 

Meer weten