Something went wrong. Please try again later...

Bestrijding wortelonkruid en aardappelopslag in wintergraan

Deze periode van het jaar en groeizame omstandigheden betekent een ideale gelegenheid om wortelonkruiden te bestrijden in graan.

Wortelonkruiden zoals distels, veenwortel, hoefblad en haagwinde zijn in veel bouwplannen vervelende onkruiden. Ook moerasandoorn en akkermunt kunnen lastige onkruiden zijn om te bestrijden. Graan is dan een ideaal gewas om deze onkruiden goed aan te pakken. Benut daarom deze kans, zodat u er de volgende jaren profijt van hebt!

Timing en toepassing

Een goede indringing in het gewas is belangrijk. De onkruiden moeten goed worden geraakt, terwijl ze tussen het graangewas staan: Gebruik daarom voldoende water (400-500 liter) en rij rustig (max 5 km/u) met niet teveel druk (max. 2-3 bar). Goed raken van de onkruiden is van grote invloed op het eindresultaat!

Deze toepassing kan worden uitgevoerd tot kort voordat de aren verschijnen. 

Distels 

Akkermelkdistel is een veel voorkomend wortelonkruid. Uit diverse proeven blijkt dat bestrijding in het jaar zelf vaak wel goed lukt, maar dat de verschillen in middelenkeuze pas echt duidelijk worden in het jaar erna. Waar andere producten een jaar later slechts 45-58% werking laten zien; in de veldjes die behandeld werden met Tapir & mcpa is de akkermelkdistel na 1 jaar nog steeds voor 92-95% bestreden!
Tapir + mcpa zorgt door de combinatie van twee groeistoffen voor een sterke dieptewerking, waardoor de distels tot diep in de wortel worden bestreden. Distels kunnen het beste worden bestreden wanneer ze zo veel mogelijk blad hebben ontwikkeld. 

Veenwortel & Haagwinde

Veenwortel en haagwinde kunnen het beste worden bestreden als de planten voldoende ontwikkeld zijn (min. 25 cm). Veenwortel is een moerasplant, voor een optimale werking moet bij toepassing de grond vochtig zijn. Tapir bevat drie actieve stoffen die elkaar aanvullen op deze lastige onkruiden.

Moerasandoorn en akkermunt 

Pixxaro is kortgeleden toegelaten in graan. Met Pixxaro hebben we een nieuwe actieve stof beschikbaar met een zeer goede werking op lipbloemige onkruiden. Akkermunt en Moerasandoorn behoren beide tot deze onkruidfamilie. Toepassing op gezonde en ontwikkelde onkruiden geeft de beste opname in de plant om tot diep in de wortels te worden afgedood. 

Advies bestrijding wortelonkruiden in graan:

Algemeen, met nadruk op distels = 1 L/ha Tapir + 2 L/ha mcpa

Nadruk op veenwortel, haagwinde =  1 L/ha Tapir + 0,5 L/ha Primstar

Moerasandoorn, akkermunt = 0,35 L/ha Pixxaro 

- Toepassing kan tot en met het volledig verschijnen van het vlagblad

- Toepassing bij groeizame weersomstandigheden geeft het beste effect. 

Nakiemers zaadonkruiden 

Er kunnen ook nog wat nakiemers staan van onkruiden als kamille, klein kruiskruid, zwaluwtong, varkensgras en zwarte nachtschade. Ook deze worden door Tapir goed bestreden. Wanneer er ook meldes staan is toevoeging van Pixxaro of mcpa nodig.

Bestrijding aardappelopslag => Starane Top

Ook nu komt de aardappelopslag alweer tevoorschijn tussen het graan. De beste bestrijdingsresultaten geeft de toepassing van de volle dosering Starane Top. Toepassen als de aardappelopslag rond de 10-20 cm groot is, met voldoende indringing in het gewas op de opslagplanten goed te raken tussen de tarwe (dus ruim water en rustig rijden). 

Advies bestrijding aardappelopslag in wintergraan:

Kort voordat de aren verschijnen = 0,6 L/ha Starane Top