Tip •  16-05-2022

Bestrijding wortelonkruid en aardappelopslag in wintergraan

Something went wrong. Please try again later...

Het is niet eenvoudig om een goede bestrijding van wortelonkruiden in een standaard bouwplan uit te voeren. Granen in het bouwplan bieden eigenlijk de beste optie. In deze gewassen kunt u het beste en tegen de laagste kosten een goede bestrijding van meerjarigen realiseren. Zodra de tarwe in het vlagblad staat is het een goed moment om meerjarige onkruiden zoals distels, hoefblad, veenwortel en haagwinde aan te pakken. Bij een geslaagde uitvoering zien we vaak ook een meerjarig effect. In de volgteelt staan er minder meerjarige onkruiden.

Wat is een geslaagde uitvoering?

Belangrijk is om de onkruiden onder in het gewas goed te raken. De volgende spelregels zijn van belang:

  1. Gebruik veel water (400 – 500 L water/ha)
  2. Rijdt langzaam: max 5 km/uur
  3. Bij groeizame omstandigheden met voldoende hoge luchtvochtigheid
  4. Stadium van het onkruid, toepassen bij voldoende bladmassa

Distels

Vaak zal Tapir (de combinatie van Primstar met Lontrel) onderdeel uitmaken van de mix. Deze EC-formulering wordt goed en snel opgenomen door het onkruid. Uit meerdere proeven blijkt dat het toevoegen van MCPA aan Tapir de beste combinatie tegen distels oplevert. Zowel bij de akkermelkdistel (bestrijden vanaf 6 blaadjes) als de melkdistels (bestrijden vanaf 20 cm lengte) zien we naast een bestrijdingspercentage van 90% en meer een duidelijk meerjarig effect van deze combinatie.
Foto: akkermelkdistel

Veenwortel

Voor een effectieve bestrijding van deze moerasplant moet de grond vochtig zijn. Onder droge omstandigheden zal veenwortel lastig te bestrijden zijn. Zowel clopyralid als florasulam en fluroxypyr (de 3 actieve stoffen van Tapir) hebben een werking op veenwortel.

Haagwinde

Van haagwinde zien we maar 20%. De rest zit onder de grond. Je hebt dus een goed systemisch middel nodig die diep in het wortelstelsel wordt opgenomen. Om te zorgen voor voldoende opname moet haagwinde voldoende blad hebben. Ons advies is om te wachten totdat de plant minstens 25 cm groot is.

Moerasandoorn/akkermunt

Ons nieuwe herbicide Pixxaro bevat naast Starane een 2e groeistof: ARYLEX. Deze nieuwe groeistof werkt sterk tegen onder andere de lipbloemige familie zoals paarse dovenetel, moerasandoorn en akkermunt. Tegen deze moeilijke onkruiden adviseren we de maximale dosering van 0,375 L/ha Pixxaro.

Advies voor bestrijding van wortel- en zaadonkruiden in graan

Ondergenoemde combinaties bestrijden ook de eventueel overgebleven zaadonkruiden als kamille, klein kruiskruid, zwaluwtong etc.

Nadruk op distels

1 L/ha TAPIR + 1,5-2 L/ha MCPA

Nadruk op veenwortel, haagwinde

1 L/ha TAPIR + 0,75 L/ha Primstar

of

1 L/ha TAPIR + 0,3 L/ha Starane Top

Vooral moerasandoorn/ akkermunt

0,375 L Pixxaro/ha

Aardappelopslag

Deze willen we toch even apart noemen. We hebben wederom eigenlijk geen winter gehad. Alhoewel de inzet van MH leidt tot minder aardappelopslag, zullen er waarschijnlijk ook dit seizoen weer voldoende aardappels boven komen op plaatsen waar we ze niet willen hebben. Deze potentiële bron van phytophthora en vermeerdering van aaltjes is in granen het beste met Starane te bestrijden. Wacht tot de aardappel 10 – 20 cm groot is. Ook hier geldt: raken is zeer belangrijk. Gebruik voldoende water en een lage rijsnelheid.

Foto: aardappelopslag in wintertarwe

Advies voor bestrijding van aardappelopslag

Wintergranen

0,6 L /ha Starane Top

Zomergranen

0,45 L/ha Starane Top