Tip •  06-01-2023

BlueN® : de groene oplossing voor extra stikstof voor ruwvoerteelten

Something went wrong. Please try again later...
BlueN Mais Header  

BlueN® is een innovatie op het gebied van stikstofbemesting en stelt gewassen in staat om op natuurlijke wijze stikstof uit de lucht te binden. Het is een nieuwe stikstofbron voor het gewas als aanvulling op de drijfmest en kunstmest gift.

Neem de mogelijkheden van BlueN® alvast mee bij het maken van uw bemestingsplan deze winter. BlueN® is een milieuvriendelijke aanvulling voor uw bemestingsstrategie.

Werkingswijze BlueN®

BlueN® bevat de bacterie Methylobacterium Symbioticum. Deze bacterie is in staat om stikstof (N2) uit de lucht te binden. Dit proces heet  'nitrogenase'. Dit is hetzelfde proces als waarmee vlinderbloemigen, zoals klaver, stikstof uit de lucht binden. Alleen gebruiken vlinderbloemigen door een andere bacterie voor namelijk de Rhizobium bacterie.

BlueN® levert gemiddeld 30 kg stikstof per hectare aan het gewas. In het algemeen geldt dat hoe langer het groeiseizoen is, des te meer stikstof BlueN® kan leveren. Grasland en mais hebben een lang groeiseizoen en daarom kan nog wat extra stikstof geleverd worden.

BlueN® levert stikstof geleidelijk over het groeiseizoen. Wanneer u 30 kg N kunstmest strooit, dan wordt die 30 kg N in enkele weken geleverd aan het gewas. Tenminste indien er na de toepassing wat regen valt. Bij BlueN® werkt dat anders. Door BlueN® wordt gedurende het groeiseizoen wekelijks ongeveer 2 tot 3 kg N geleverd. Daarom niet besparen op de eerste gift(en).

 

BlueN bladbehandeling maisplant
BlueN bladbehandeling maisplant

Toepassingsadvies en proefresultaten BlueN® in gras en mais

Eenmalige bladtoepassing: BlueN® alleen toepassen bij groeizame weersomstandigheden. Toepassen op een dag dat de nachttemperatuur minimaal 5°C is en de dagtemperatuur minimaal 15°C is. Luchtvochtigheid bij toepassing > 60%.

Mais

Mais

Bij mais: BlueN® toepassen tijdens het 4-6/7 blad stadium.

Maïs is een gewas waar BlueN® goed gebruikt kan worden. Zeker omdat bij mais de gebruiksnorm vaak lager is dan de optimale gift. BlueN® kan hier ingezet worden om dit zogenaamde ‘stikstofgat’ op te vullen. In ons omringende landen is BlueN® in 2022 al vaak gebruikt in mais en zijn er positieve ervaringen en zal het gebruik verder toenemen.

Proefresultaten: maar liefst 7,2% verschil met BlueN®

In een proef bij het praktijkbedrijf van de Wageningen Universiteit (WUR) in Lelystad lag in 2022 een proef met BlueN® in mais. Begin oktober was daar de met BlueN® behandelde mais nog duidelijk groener van kleur.

Op de foto boven ziet u links de onbehandelde maïs en rechts de met BlueN® behandelde mais. De bovenste bladeren van de mais bleven langer groen door de toepassing van BlueN®. Deze bovenste bladeren zijn van groot belang voor de zetmeelproductie in de kolf. Als ze langer groen blijven worden daar langer suikers gevormd die vervolgens omgezet worden in zetmeel. Ook blijft het gehakselde product langer smakelijk als de bladeren minder snel afsterven. Uiteindelijk werd in onbehandeld 389 gram zetmeel per kg gevonden en in behandeld met BlueN® 417 gram. Een verschil van 7,2%!

Gras

Grasland

Bij gras: BlueN® toedienen bij voorkeur na eerste of tweede snede (± 7-10 dagen na maaien, op een goed groeiende groene stoppel).

BlueN® kan ook in grasland worden gebruikt. Als er na het maaien voldoende groene delen overblijven, dan zal de bacterie het gras wat er bij groeit opnieuw koloniseren. Dus zorg ervoor dat er een groene stoppel achterblijft bij het maaien.

BlueN® kan worden toegepast zodra de omstandigheden goed zijn in het voorjaar. We denken dat na de eerste of de tweede snede het handigste is. Voor de eerste snede zou betekenen dat BlueN® uiterlijk eerste helft april gespoten moet worden. Het moet er namelijk wel twee weken voor het maaien op. Vaak is het dan nog te koud voor de toepassing van BlueN®.

Proefresultaten BlueN® in gras

Door de WUR in Vredepeel is in 2022 ook een proef gedaan met BlueN® in grasland. Hier zagen we een hogere drogestof en kVEM opbrengst door gebruik van BlueN®. Ook bij de WUR in Lelystad kwam dit naar voren in een proef met grasgroenbemesters. Het advies is om niet te besparen op de eerste giften. BlueN® levert namelijk 2-3 kg N per week en niet in 1 keer 40 kg zoals bij 150 KAS bijvoorbeeld.

Foto boven: proefveld WUR Lelystad 2022. Links standaardbemesting + BlueN®. Rechts standaardbemesting zonder BlueN®.

Mengingen en dosering BlueN® in gras en mais

Mengingen

Bij voorkeur solo toepassing. Raadpleeg de meest actuele lijst van middelen waarmee wel gemengd kan worden.

Dosering

333 gram per hectare

Voordelen BlueN®

Levert gemiddeld 30 kg stikstof per hectare

Check

Bij een lang groeiseizoen zoals bij grasland en mais en krappe bemesting kan dit nog wat meer zijn

Telt niet mee in stikstofruimte binnen het bouwplan

Check

Kan dienen als opvulling van het 'stikstofgat' tussen de optimale en toegestane bemesting

Biedt de mogelijkheid om te besparen op (dure) kunstmest

Check

Geleidelijke stikstoflevering gedurende het seizoen (2-3 kg N per week)

Check

Betrouwbare stikstofvoorziening voor uw gewas

Check

'Nitrogenase' proces blijft ook werken als stikstof uit de bodem minder goed opneembaar is (te droog of te nat) 

Inzetbaar in alle gewassen, ook toegestaan in de biologische teelt

Check

Stimuleert ook de fotosynthese

Check
Aardappelgewas-BlueN

Meer weten over BlueN®?

Klik hier