Tip •  11-01-2023

Etiketuitbreiding Primus in onbedekte teelten

Something went wrong. Please try again later...

Primus heeft een NLKUG-etiketuitbreiding ontvangen in onbedekte teelten.  Deze uitbreiding is tot stand gekomen in samenwerking met het Fonds Kleine Toepassingen. Primus wordt hiermee nog breder inzetbaar.

Primus mag nu ook worden toegepast in de onbedekte teelten van:

Asperge

Toepassing na de oogst

Bloembollen en -knollen

  • m.u.v. lelie en tulp
  • Over het gewas, na de bloei
  • Deze NLKUG-toelating komt eigenlijk in de plaats van de eerdere NLKUG van Primus in narcissen.

Boomkwekerijgewassen

Behandeling tussen de rijen zonder het gewas te raken

Vaste planten

Behandeling tussen de rijen zonder het gewas te raken

Bloemenzaadteelt

Behandeling tussen de rijen zonder het gewas te raken-

Veredeling en zaadteelt

  • m.u.v. aardappel, maïs, granen, graszaadteelt, hop en olifantsgras
  • Behandeling tussen de rijen zonder het gewas te raken

Bovengenoemde toepassingen zijn allemaal beoordeeld als NLKUG-toelating. Dat betekent dat er geen officieel onderzoek is gedaan naar gewasveiligheid. Wees daarom voorzichtig en voer zo nodig eerst een proefbespuiting uit.