Tip •  11-01-2023

Etiketuitbreiding Titus in onbedekte teelten

Something went wrong. Please try again later...

Titus heeft een NLKUG-etiketuitbreidingen ontvangen in onbedekte teelten. Deze uitbreiding is tot stand gekomen in samenwerking met Fonds Kleine Toepassingen.

Titus mag nu ook worden toegepast in de onbedekte teelten van:

Lelies (bloembollen)

Toepassing na bloei / na het koppen

Boomkwekerijgewassen

Behandeling tussen de rijen zonder het gewas te raken

Vaste planten

Behandeling tussen de rijen zonder het gewas te raken

Bloemenzaadteelt

Behandeling tussen de rijen zonder het gewas te raken

Veredeling en zaadteelt

Behandeling tussen de rijen zonder het gewas te raken
m.u.v. aardappel, maïs, granen, graszaadteelt, hop en olifantsgras

Deze uitbreiding is tot stand gekomen in samenwerking met Fonds Kleine Toepassingen.

Deze toepassingen zijn allemaal beoordeeld als NLKUG-toelating. Dat betekent dat er geen officieel onderzoek is gedaan naar gewasveiligheid. Wees daarom voorzichtig en voer zo nodig eerst een proefbespuiting uit