Titus

Herbicide

Titus® is een selectief systemisch herbicide voor na-opkomst onkruidbestrijding in aardappelen. Door de snelle opname en het directe effect op de groei van het onkruid stopt vrijwel meteen na de bespuiting de gewasconcurrentie met het aardappelgewas.

Het middel werkt het beste op jonge onkruiden die actief groeien.

 

Titus heeft een NLKUG uitbreiding gekregen in onbedekte teelten. Deze uitbreiding is tot stand gekomen in samenwerking met Fonds Kleine Toepassingen.

Etiketuitbreiding Titus in onbedekte teelten

 

Titus heeft een NLKUG uitbreiding gekregen in onbedekte teelten. Deze uitbreiding is tot stand gekomen in samenwerking met Fonds Kleine Toepassingen.

De sterke punten van Titus

Breed werkingsspectrum: grassen, breedbladigen en wortelonkruiden

Check

Effectief tegen lastig te bestrijden onkruiden

Check

Snelle opname en snelle groeistop onkruiden

Check

Mengbaar met andere herbiciden

Check

Eenvoudige toepassing en geschikt voor alle grondsoorten

Check

Toepasbaar in alle aardappelrassen

Check

Succesvolle inzet van Titus

Voor succesvolle inzet van Titus® na de opkomst van het gewas is het belangrijk om rekening te houden met het groeistadium van het onkruid. Een vroege toepassing heeft de voorkeur tegen zaadonkruiden. Jonge zaadonkruiden zijn gevoeliger en gemakkelijker te bestrijden. Voor een goede opname van Titus® moet het onkruid wel voldoende blad hebben. Bij een te late toepassing kan de parapluwerking van het aardappelgewas verhinderen dat het onkruid wordt geraakt. Voor meerjarige onkruiden zoals distels, haagwinde en kweek is het juist wel de bedoeling dat er veel bladmassa is. Pas dan komt er voldoende middel in de wortels. De meerjarigen moeten gemiddeld 20-25 cm groot zijn. 

Titus toepassen bij groeizaam weer

Het beste moment om onkruidbestrijding uit te voeren is bij groeizaam weer met een hoge luchtvochtigheid. Titus® heeft een relatief geringe temperatuurgevoeligheid. Bij toepassing op warme dagen boven 25˚C is het beter het spuitmoment naar de avond te verplaatsen. Als er nachtvorst wordt verwacht, is het beter de bespuiting uit te stellen.

Titus bestrijdt zowel grasachtige als breedbladige onkruiden in aardappelen

Grasachtige onkruiden in aardappelen zijn effectief te bestrijden met Titus®. In veel gewassen hebben we middelen tegen breedbladige onkruiden en aparte middelen tegen grasachtige onkruiden. Titus® heeft als voordeel dat het zowel grasachtige als breedbladige onkruiden bestrijdt.

Het is belangrijk dat de grasonkruiden voldoende geraakt worden met de spuitvloeistof. Schaduwwerking van de aardappelen zelf door toepassing in een (te) laat stadium is hier een aandachtspunt. Het stadium van het gras zelf is van minder belang. Het voldoende raken van het onkruidgras is het belangrijkste.

Vervelende onkruidgrassen zoals hanepoot en straatgras worden effectief bestreden door 40 gram Titus® per hectare + uitvloeier. Maar ook  andere grassen zoals kweek en duist worden effectief opgeruimd.

Voor kweek is het stadium wel van belang. Ongeveer 20-25 cm lengte is nodig om ook voldoende middel in de wortelstokken te krijgen.

De werking van Titus

Werkzame stof wordt binnen het uur opgenomen

Titus® is een systemisch werkend herbicide met de werkzame stof rimsulfuron. In jonge en actief groeiende onkruiden wordt het middel voornamelijk via het blad opgenomen en daarna in de plant getransporteerd. De werkzame stof is binnen een uur na toepassing grotendeels in de plant opgenomen. Rimsulfuron is een sulfonylureumverbinding die het enzym ALS (Aceto Lactaat Synthase) blokkeert. Dit verstoort de celdeling waardoor vrijwel direct na de opname de groei van de onkruiden stopt. Het volledig afsterven kan daarna nog twee tot drie weken duren.

Veilig voor het gewas

De selectiviteit van Titus® zorgt ervoor dat het herbicide alleen de celdeling bij de doelplanten (onkruid) stopt. In de praktijk komt het voor dat een lichte bladverkleuring in het aardappelgewas optreedt. Dit effect verschilt overigens per ras en treedt vooral op onder suboptimale omstandigheden (te hoge of te lage temperatuur). Uit een groot aantal proeven (meer dan 50) is nooit een nadelig effect op de opbrengst geconstateerd. De eventuele verkleuring is binnen een dag of tien weer verdwenen. 

Breed werkingsspectrum Titus®

Titus® heeft een breed werkingsspectrum bij de na-opkomst bestrijding van onkruiden, waaronder een aantal lastig te bestrijden grassen en andere breedbladige onkruiden zoals kweek, hanepoot, kamille en 3-delig tandzaad.

Titus-werking-spectrum-EU-NL-V1

Werkingsspectrum Titus

Brochure Titus

Download brochure