Tip

Milieuvriendelijke oplossing voor extra stikstof voor uw ruwvoerteelten

Something went wrong. Please try again later...

Grasland en mais en grasland zijn 2 teelten waar BlueN® prima kan worden ingezet. Met BlueN® kunnen gewassen stikstof binden uit de lucht. Zo krijgt de plant extra stikstof. BlueN® is een milieuvriendelijke aanvulling op drijfmest en de kunstmestgift. BlueN® telt niet mee in de stikstofruimte in het bouwplan.

In grasland kan BlueN het beste worden toegepast na de eerste of tweede snede, 7-10dagen na het maaien. In gras/klaver zien we ook een meerwaarde, vlinderbloemigen reageren namelijk zeer positief op BlueN.

Mais is een gewas waarin de toepassing van BlueN snel rendabel is.

BlueN®: extra hulp om stikstof te voorzien

“Door de steeds krappere bemestingsnormen en ook het verdwijnen van derogatie, wordt BlueN® erg interessant”, zegt Allard Jukema (Corteva). “Veehouders moeten meer mest afvoeren en meer kunstmest aankopen. Als een product zoals BlueN® dan op een natuurlijke wijze stikstof uit de lucht kan binden en ter beschikking stelt van het gewas, dan heb je er toch een hulpmiddel bij om ruwvoerteelten van wat meer stikstof te voorzien. Toepassing van BlueN® beperkt daarnaast het ontstaan van broeikasgassen en verlaagd de CO2 voetafdruk.”

Hoe werkt BlueN?

"BlueN® bevat de bacterie Methylobacterium Symbioticum. Deze bacterie is in staat om stikstof uit de lucht (N2) te binden. Dit is hetzelfde proces als waarmee vlinderbloemigen, zoals klaver, stikstof uit de lucht binden. De vlinderbloemigen doen dit ook met een bacterie namelijk de Rhizobium bacterie (zeg maar een broertje van de BlueN® bacterie)." 

Wat levert BlueN® op?

"Een gewasbespuiting met BlueN® levert meestal ongeveer 30 kg N voor het gewas op. Dit is gebaseerd op diverse jaren onderzoek in meerdere gewassen. In meer dan 80% van de proeven leverde BlueN® 30 kg N of meer (tot max. ± 50 kg N) aan het gewas. Bij teelten met een lange groeiperiode bleek het product gemiddeld iets meer dan 30 kg N te leveren. De hoeveelheid stikstof die BLueN® kan leveren hangt behalve van de teeltduur ook af van de overige N bemesting. Des te krapper, des te meer stikstof BlueN® kan leveren."

BlueN® stimuleert de fotosynthese

"Een bijkomend voordeel van dit product is dat deze ervoor zorgt dat stikstof ook in drogere omstandigheden beschikbaar is voor de plant. In drogere omstandigheden is stikstof uit de bodem namelijk minder goed opneembaar.

Daarnaast stimuleert BlueN® de fotosynthese. De plant kan meer licht absorberen wat het opbrengstpotentieel ten goede komt."

Toepassingsadvies BlueN® in grasland en mais

Advies in grasland

BlueN® kan worden toegepast zodra de omstandigheden goed zijn in het voorjaar. We denken dat na de eerste of de tweede snede het handigste is. Voor de eerste snede zou namelijk betekenen dat BlueN® uiterlijk eerste helft april gespoten moet worden. Het moet er namelijk wel twee weken voor het maaien op. Vaak is het dan nog te koud voor de toepassing van BlueN®. Als er na het maaien voldoende groene delen overblijven, dan zal de bacterie het gras wat er bij groeit opnieuw koloniseren. Dus zorg ervoor dat er een groene stoppel achterblijft bij het maaien.

Door de WUR open teelten, locatie Vredepeel, is in 2022 een proef gedaan met BlueN® in grasland. Hier zagen we een hogere drogestof en kVEM opbrengst door gebruik van BlueN®. Ook bij de WUR open teelten, locatie Lelystad, kwam dit naar voren in een proef met grasgroenbemesters. Het advies is om niet te besparen op de eerste giften. BlueN® levert namelijk 2-3 kg N per week en niet in 1 keer 40 kg zoals bij 150 KAS bijvoorbeeld.

Advies in mais

Maïs is ook een gewas waarin BlueN® goed gebruikt kan worden. Zeker omdat bij maïs de gebruiksnorm vaak lager is dan de optimale gift. BlueN® kan hier ingezet worden om dit zogenaamde ‘stikstofgat’ op te vullen. In ons omringende landen is BlueN® in 2022 al vaak gebruikt in maïs en zal het gebruik verder toenemen.

In een proef bij WUR open teelten, locatie Lelystad, lag in 2022 een proef met BlueN® in maïs. Begin oktober was daar de met BlueN® behandelde maïs nog duidelijk groener van kleur (zie foto hieronder). Links de onbehandelde maïs en rechts de met BlueN® behandelde maïs. De bovenste bladeren bleven langer groen.Deze bovenste bladeren zijn van groot belang voor de zetmeelproductie in de kolf. Als ze langer groen blijven worden daar langer suikers gevormd die vervolgens omgezet worden in zetmeel. Ook blijft het gehakselde product langer smakelijk als de bladeren minder snel afsterven. Uiteindelijk werd in onbehandelde mais 389 gram zetmeel per kg gevonden en in behandelde mais met BlueN 417 gram per kg. Een verschil van 7.2%! Bij maïs toepassen tijdens het 4-7 blad stadium. Niet eerder want dan is er nog te weinig biomassa. Toepassen als de maïs goed aan de groei is. Pas bij voorkeur eerst de onkruidbestrijding toe, en BlueN® later. De mengbaarheid van BlueN® met losse maïsmiddelen is getest, maar niet met maïsmixen.
Raadpleeg steeds de meest recente mengbaarheidstabel.

Foto onder: foto demoveld WUR open teelten, locatie Lelystad.
Links standaardbemesting zonder BlueN®. Rechts standaardbemesting met BlueN®.

BlueN - De nieuwe stikstofbron voor het gewas
BlueN stelt gewassen in staat op een natuurlijke wijze stikstof uit de lucht te binden
BlueN Mais Header

Wist u dat we een website gemaakt hebben over ons nieuwe middel BlueN®?

Op blueN.nl kunt u alles lezen over hoe BlueN® werkt. U vindt er een uitgebreid toepassingsadvies per gewas en vele proefresultaten. Ook vertellen een akkerbouwer en boomkweker over hun ervaring met BlueN® in de praktijk.

Ga naar blueN.nl