Tip •  09-09-2021

Hoge onkruiddruk in grasland, goede bestrijding essentieel

Something went wrong. Please try again later...

Door de droge zomers in ’18, ’19 en ‘20, staat er relatief veel onkruid in grasland. Afgelopen voorjaar was het koud en nat waardoor er weinig gelegenheid was om de onkruiden te bestrijden. De hoeveelheid onkruid is nu vaak zo groot dat de kwaliteit van het ruwvoer negatief wordt beïnvloed. In dit artikel geven we u adviezen hoe (financiële) schade voorkomen kan worden. 

Beste bestrijdingsmomenten

Meestal wordt een onkruidbestrijding in het voorjaar of in het najaar uitgevoerd. Voor een effectieve werking is groeizaam weer het beste; de onkruiden nemen de middelen beter op en de middelen werken dan het beste. Voor ridderzuring moet het overdag niet kouder zijn dan 13-14 graden. Voor overige onkruiden ligt de grens bij ongeveer 10 graden.

Bij de bestrijding speelt ook leeftijd van het onkruid een rol. Met name de wortelonkruiden zijn lastiger te bestrijden naar mate ze ouder worden. Dit verschil is goed te zien wanneer de wortelmassa van bijvoorbeeld een 3-4 jaar oude ridderzuring vergeleken wordt met een nog jonge plant. 

Actuele onkruidsituatie

Op de zandgronden hebben vooral de paardenbloem, muur, herderstasje, veldkers, boterbloem en zuring geprofiteerd van de droge zomers in vorige jaren. Op de klei- en veengronden is ridderzuring het belangrijkste onkruid. Maar ook hier treft men paardenbloem, boterbloem en muur aan. Dit jaar heeft het gras goede groeiomstandigheden gehad in vergelijking met afgelopen drie jaren. Onkruiden zijn daardoor soms minder goed ‘zichtbaar’. Een goede graslandcheck is daarom van belang.  

Belang van goed ruwvoer

Kwalitatief goed ruwvoer is de basis van een goede en renderende melkproductie. Het is het goedkoopste voer in het rantsoen en corrigeren met duurder krachtvoer is minder nodig.

Goed gras bevat in vergelijking met onkruid:

• 30% meer droge stof → In de koeienmaag past meer voedingswaarde met als gevolg een hogere melkproductie.

• 30% meer VEM en DVE → Er is minder krachtvoer nodig voor een hogere melkproductie.

• 80-90% meer structuur → Er is meer pensprikkeling waardoor ruwvoer beter benut wordt.

Praktijkonderzoek laat zien dat onkruidbestrijding een tot 20% hogere opbrengst geeft. Goed grasland management levert dus goede ruwvoerkwaliteit én een hogere opbrengst.

Bestrijden kan alsnog

In de komende periode kan een onkruidbestrijding alsnog uitgevoerd worden. In de nazomer en herfst slaan planten energie op in de wortels om zich voor te bereiden op de winter. De sapstroom is daarom meer neerwaarts gericht waardoor middelen goed de wortel bereiken.

De nazomer en het najaar zijn normaliter prima geschikt voor bestrijding, maar dit is ook afhankelijk van de groeiomstandigheden. Vooral de beschikbaarheid van voldoende bodemvocht is van belang. Immers in september kan het ook droog zijn, maar momenteel zijn de omstandigheden prima. Bestrijden kan tot het moment in de herfst dat de temperaturen overdag te laag worden. Meestal is dat begin november.

De basis voor 2022

Met een onkruidbestrijding dit najaar legt u ook een goede basis voor 2022. Staat er veel onkruid in een perceel, dan is het beter voor de eerste snedes van 2022 om deze nu te bestrijden dan volgend jaar maart/april. Zo heeft het gras meer tijd om de plek van het onkruid op te vullen en is er volgend voorjaar minder nutriëntenverlies door de onkruiden.

Op percelen met een hoge onkruiddruk is ook doorzaaien nadien nog mogelijk, mits er onder- en bovengronds voldoende vocht beschikbaar is. Wat koelere nachten met dauwvorming zorgen ervoor dat jonge grasplantjes niet snel uitdrogen. 

Middelenkeuze

Het advies van voor het bestrijden van ridderzuring en andere onkruiden is als volgt:

·       1,5 L Tapir + 0,3 L Starane Top per ha.            of

·       1,5 L Primstar + 0,5 L Starane Top per ha.

  • Zorg voor veel zuringblad (±30 cm). Een eerste bloeistengel is geen probleem.
  • Spuit bij groeizame weersomstandigheden.
  • Met deze mixen worden paardenbloemen, muur, herderstasjes, kruipende boterbloemen ook goed bestreden.
  • In plaats van Starane Top kan ook Jepolinex worden gebruikt. 

 

Controleer geregeld uw percelen

Om de onkruidsituatie onder controle te houden is ons advies om uw percelen minimaal twee keer per jaar te beoordelen. 

 

Graslandbrochure-Front-mobile

Goed ruwvoer is de beste basis voor een gezonde melkproduct

In deze brochure gaan we in op de voordelen van een tijdige onkruidbestrijding in grasland. 

Aanvullend informeren we over het gebruik van inkuilmiddelen in gras. Over hoe en wanneer u deze in kunt zetten voor een optimale ruwvoerkwaliteit.

Download hier onze brochure.