Tip •  12-03-2024

In welke gewassen kunt u BlueN het best gebruiken?

Something went wrong. Please try again later...

We komen uit een natte winter met zeer veel neerslag. Daarom zullen de stikstof voorraden in de bodem zeer laag zijn. Kortom de plant helpen met een extra bron van stikstof is een lonende investering.

Afgelopen jaren is er al veel onderzoek gedaan naar BlueN® in verschillende gewassen. Daardoor kunnen we steeds specifieker gaan adviseren waarin BlueN het beste ingezet kan worden.

BlueN in aardappels zeer rendabel 

In principe kunt u in alle teelten aan de slag met BlueN, echter zien we wel verschil in rendement voor de teler. Eén van de teelten waarin het rendement duidelijk aanwezig is, is het gewas aardappels.

Kijkende naar de proeven, zien we dat BlueN bovenop de standaardbemesting een gemiddelde meeropbrengst had in consumptie aardappelen van 2,5 Ton/ha! Dit betekent dat de financiële opbrengst van BlueN ± 10-15 keer hoger is dan de kosten van het product!

Overweeg daarom zeker om BlueN in aardappels toe te passen als deze ± 15-20 cm groot zijn. Dit kan bovendien vaak gecombineerd worden met een fungiciden bespuiting. Kijk ook gerust eens op BlueN.nl voor de proefresultaten in aardappelen.

Resultaten aardappelproef Rusthoeve 2023

Toepassing van BlueN gaf een meeropbrengst van 6000kg (ras Agria) en 3000kg (ras Innovator).


Bovenstaande foto’s tonen dat de aardappelplanten mét toepassing van BlueN op hetzelfde moment voller zijn en mooier gesloten zijn tot op het einde van de rij, tegenover de planten waar geen BlueN werd toegepast.

Denk ook aan BlueN in volgende teelten

Naast aardappels kunt u ook zeker BlueN gebruiken in andere teelten, hieronder kort samengevat aan welke teelten u nog meer kunt denken.

Granen

We zien het beste effect van BlueN bij een bemesting tot en met +/- 150 kg N/ha. Bijhogere stikstofgiften is het verstandig om te reduceren in de bemesting bij gebruik van BlueN. Enals u bespaart, bespaar niet op de eerste gift, maar op de overbemesting. Pas BlueN toe tijdensBBCH 30-32.

Grasland

In grasland kan BlueN het beste worden toegepast na de eerste of tweede snede, 7-10dagen na het maaien. In gras/klaver zien we ook een meerwaarde, vlinderbloemigen reagerennamelijk zeer positief op BlueN. Het gebruik in grasland wordt interessanter door afbouw van dederogatie en de restricties in NV gebieden.

Mais

Mais is net als aardappelen een gewas waarin de toepassing van BlueN snel rendabel is.

Groenbemesters

De afname van de stikstofruimte kan deels gecompenseerd worden door BlueN.

BlueN, meer dan alleen bemesting!

Ook willen we graag onder de aandacht brengen dat BlueN meer biedt dan alleen een bemestende waarde. Er zijn ook een aantal andere zaken die spelen waar BlueN van pas kan komen.

Afnemers van onze landbouwproducten hebben vaak duurzaamheidsdoelen zoals het verlagenvan hun CO2 voetafdruk. Kunstmest levert een flinke bijdrage aan de CO2 voetafdruk. Bij het gebruik van BlueN kan vaak 100kg/ha KAS worden vervangen. Dit zorgt voor een uitstootverlaging van 95 kg CO2 eq/ha.

‘Kaderrichtlijn water’ in 2027 wordt de bovengrens van 50 mg/liter nitraat in het grondwater. (kunst)mest die vervangen kan worden door BlueN kan niet uit- / afspoelen. Met BlueN brengen we een bacterie die in het gewas stikstof uit de lucht omzet in ammoniumstikstof, waar de plant direct mee kan gaan bouwen

Spelregels bij het gebruik van BlueN

BlueN is een levende bacterie en vereist dus een aantal  toepassingsvoorwaarden. BlueN toepassen op een gezond, goed groeiend gewas. Op het moment dat het gewas groeit, staan de huidmondjes open en stoot de plant methanol uit. De methanol is als het ware een lokstof voor de bacterie om de weg naar de huidmondjes te vinden. Zodra de bacterie in het gewas zit kan deze gaan koloniseren en vermeerderen. Vanaf het moment dat de bacterie gehuisvest is kan deze op vraag van het gewas stikstof uit de lucht omzetten in voor de plant bruikbare stikstof.