Tip •  22-07-2022

Insectenbestrijding in bedekte teelten

Something went wrong. Please try again later...
Komkommer  

Luis is dit jaar al vanaf vroeg in het seizoen een probleeminsect. Nu de temperaturen oplopen, is ook de beluchtingsintensiteit hoger. Met dit luchten kunnen ook ongewenste gasten de kas binnenkomen. Weliswaar bouwen de nuttigen zich ook sneller op bij hogere temperaturen. Als de predator-prooi ratio scheef gaat lopen dan is ingrijpen vaak noodzakelijk.

Closer en Sequoia; Effectief tegen zuigende insecten

Closer en Sequoia bevatten beide 120 gram/liter sulfoxaflor. Deze werkzame stof wordt ook wel Isoclast active genoemd. Beide middelen hebben een toelating in bedekte teelten; o.a. vruchtgroenten van Cucurbitaceae met eetbare en niet eetbare schil, vruchtgroenten van Solanaceae en bloemisterijgewassen. Zowel Closer als Sequoia mogen per 12 maanden 2x ingezet worden tegen bladluizen of 1x tegen witte vlieg. 

De sterke punten van Closer en Sequoia

Opwaarts systemisch en translaminair

Check

Werken via contact- en maagwerking

Check

Snelle werking

Check

Nawerking van 2-3 weken

Check

Zeer gunstig residuprofiel en is dus flexibel inzetbaar

Check

Closer en Sequoia; Effectief tegen cicaden en schadelijke wantsen 

 

Naast bladluizen en witte vlieg is Isoclast active ook effectief in de aanpak van cicaden en schadelijke wantsen. Jonge wantsen kunnen veel schade veroorzaken door het zuigen aan het groeipunt van een plant. Met de opwaarts systemische werking krijgen deze jonge wantsen de actieve stof binnen wat resulteert in een snelle en effectieve bestrijding. De adulten van wantsen zijn moelijker te bestrijden omdat deze aangepakt dienen te worden met de contactwerking van de middelen. 

Closer en Sequoia en nuttigen

Isoclast active is volkomen veilig voor roofmijten zoals bijvoorbeeld de swirskii en de cucumeris. Ook bijvoorbeeld zweefvliegen en gaasvliegen zijn niet gevoelig voor de werkzame stof. Omdat wantsen gevoelig zijn, geldt dit ook voor roofwantsen. Bij sluipwespen zijn de adulten wel gevoelig maar de larven niet. Tot slot zijn galmuggen matig gevoelig.

Bloemisterijgewas Closer

Effectief tegen zuigende, schadelijke insecten met een nieuwe werkingswijze

Closer is toegelaten in de teelt van aardappelen, diverse koolgewassen en in de bedekte teelt van vruchtgroenten en bloemisterijgewassen.

Meer weten over Closer?