Tip •  09-02-2022

Inzet bodemherbiciden in zaai- en plantuien

Something went wrong. Please try again later...

Het teeltseizoen van 2021 staat bij veel uientelers niet direct bekend om een hoge onkruiddruk. Door de relatief vochtige omstandigheden zagen we dat de bodemherbiciden goed tot hun recht kwamen. Een ‘leerpunt’ in sommige situaties was dat niet alle middelen even ‘gemakkelijk’ al in een vroeg stadium kunnen worden toegepast i.v.m. gewasveiligheid.

Inmiddels is het februari 2022 en zitten de eerste plantuien alweer in de grond. Een goed doordachte onkruidstrategie voor het nieuw groeiseizoen is belangrijk. Dit betekent maatwerk op perceelsniveau en afhankelijk van de omstandigheden. De resterende middelen moeten namelijk zo goed mogelijk worden ingezet.

Het bodemherbicide AZ500 is inmiddels alweer vijf seizoenen toegepast in de uienteelt. Het is  een bodemherbicide met een brede werking tegen breedbladige onkruiden. Een tijdige inzet in combinatie met Stomp en/of WingP vormt de basis van een preventieve aanpak van onkruid in zaai- en plantuien. 

Overeenkomsten en verschillen tussen de beschikbare bodemherbiciden

Waar in plantuien direct na het planten een brede combinatie kan worden toegepast van AZ500+Stomp+WingP, is dit in zaaiuien anders. Enerzijds omdat het etiket dat niet toelaat en anderzijds  omwille van de gewasveiligheid van deze middelen in een vroeg stadium. De wateroplosbaarheid van de actieve stoffen speelt hierbij een rol. In combinatie met de ligging van het zaaibed, de grondsoort en de weersomstandigheden is  maatwerk tot op perceelsniveau nodig.

Stomp en AZ500 hebben een beperktere wateroplosbaarheid. Dat betekent dat deze stoffen minder gemakkelijk inspoelen naar de wortels van de jonge zaaiuien. Anderzijds hebben deze middelen wel neerslag nodig om zich in de toplaag te verdelen en optimaal te werken.

WingP bevat 2 actieve stoffen: Naast de Stomp heeft de tweede actieve stof van WingP een grotere wateroplosbaarheid. Dat maakt WingP tot een mooi middel, dat zowel onder vochtige als onder minder vochtige omstandigheden zijn werk kan doen. Wel is het van belang om voorzichtig te zijn rondom opkomst i.v.m. deze goed wateroplosbare 2e stof. Want net zoals in het afgelopen teeltjaar spelen ook nu weer grondsoort, langdurige neerslag en tijdelijke zuurstofarme omstandigheden zeker een belangrijke rol richting gewasveiligheid.  

Op welke manier werkt AZ500?

Na toepassing wordt de actieve stof alleen opgenomen door de kiemwortel van het onkruid. Daarom is het van belang dat AZ500 gespoten wordt voordat de onkruiden kiemen, dus zo vroeg mogelijk. Om zich te verdelen in de toplaag is vocht nodig. AZ500 komt het beste tot zijn recht wanneer er na toepassing nog neerslag van betekenis valt. Dit is niet altijd zo in te plannen, daarom is het goed om te weten dat het middel niet afbreekt door UV-licht. AZ500 kan als het ware gespoten worden op droge grond en vervolgens even moeten ‘wachten’ op neerslag voordat het zijn werk gaat doen. 

AZ500: Een breedwerkende en sterke partner

AZ500 versterkt de combinatie van bodemherbicides op:

Veel voorkomende onkruiden

Check

Zoals kamille, klein kruiskruid, herderstasje, kleine veldkers, witte krodde, herik, muur, melganzevoet, ereprijs en dovenetel

Ook tegen veelknopige onkruiden als varkensgras, perzikkruid en zwaluwtong

Check

Tegen lastige onkruiden

Check

Zoals kroontjeskruid, tuinwolfsmelk, en hondspeterselie geeft AZ500  toegevoegde waarde, al blijven dit lastige onkruiden

AZ500 werkt niet tegen grasachtige onkruiden

Check

Ook niet tegen een eventueel ingezaaid stuifdek-gewas

Selectiviteit AZ500

AZ500 heeft een werking tegen kiemende breedbladige onkruiden. AZ500 is beperkt wateroplosbaar en blijft lang boven in de toplaag actief. Ook bij veel neerslag. Een ui is geen breedbladig gewas: Dit maakt AZ500 in zaaiuien vanaf het opkomst/kramstadium een veilig product. In plantuien is toepassing direct na planten mogelijk 

Etiketuitbreiding en mengbaarheid AZ500

Sinds augustus 2021 is het in eerste- en tweejaars plantuien, picklers en zilveruien, sjalotten en knoflook ook mogelijk om de dosering te splitsen in meerdere LDS toepassingen.

De maximale hoeveelheid van 0,2 liter per ha per teeltcyclus blijft ongewijzigd.

AZ500 is een SC formulering en bevat geen olie of uitvloeier en is daarmee zonder probleem mengbaar met andere herbiciden.

AZ500 Advies- & etiketdosering in uien

In plantuien

Direct na planten

AZ500 0,2 l/ha in combinatie met WingP + Stomp

In zaaiuien, 1e jrs plantuien, picklers, zilveruien, sjalotten en knoflook:

Vanaf/rondom opkomst van het gewas

AZ500 0,2 l/ha in combinatie met Stomp. Vanaf volledige opkomst kan Stomp eventueel worden vervangen door WingP. Dit is afhankelijk van grondsoort, omstandigheden en neerslaghoeveelheid

AZ500 in het kort

Brede werking tegen onkruid

Check

Zeer gewasveilig in uien

Check

Lange nawerking in de toplaag

Check
AZ_500_Picture_web_info_AZ_500_Uien_Versterking_breedbladige_onkruiden

Meer weten over AZ500?

Klik hier