Tip •  06-07-2021

Luisbestrijding en virusbeheersing in pootgoed ook na de bloei belangrijk

Something went wrong. Please try again later...
Closer_header_website  

Ondanks dat dit groeiseizoen anders verloopt dan de voorgaande jaren, het belang van een goede virusbeheersing is er zeker ook dit jaar. In de praktijk zijn sommige percelen pootaardappels pas laat de grond in gegaan als gevolg van overvloedige regenval dit voorjaar. De zogenoemde ouderdoms-resistentie komt op dergelijke percelen ook pas later. Meer dan voldoende reden om alert te blijven op de luizensituatie in pootaardappels.

Uit virus-cijfers van de NAK blijkt duidelijk dat virusbescherming ook na de bloei van essentieel belang is. Met name een latere loofdoding verhoogt de kans op een hoger percentage virus. Daarom is het noodzakelijk om uw gewas ook na de bloei luisvrij te houden. 


Een snelle en lange werking tegen luis

CLOSER en SEQUOIA zijn effectief tegen luis en dragen bij aan het virus-vrijhouden van pootaardappels. De werkzame stof Isoclast active heeft een unieke werkingswijze en is daarmee een belangrijke aanvulling op het beschikbare middelenpakket. Beide middelen hebben een toelating van 1 toepassing met 200 ml per ha.

Closer toont zich in virusproeven in pootgoed de sterkste van de beschikbare luisdoders. Closer is toegelaten na de bloei van het gewas. Om optimaal gebruik te maken van de eigenschappen adviseren we een bespuiting met Closer direct na de bloei van het gewas. Op die manier komt zowel de snelle als ook de lange werking tot zijn recht. 

Eigenschappen Closer of Sequoia :

    - een snelle direct dodende werking

    - opwaarts systemisch en translaminair

    - zeer gunstig residuprofiel en dus flexibel inzetbaar

 

Dosering:

200 ml Closer of Sequoia per ha