Tip •  20-06-2022

Luisbestrijding en virusbeheersing in pootgoed

Something went wrong. Please try again later...
Aardappels_einde_bloei_web  

Na de regenperiodes van afgelopen weken groeien de aardappelen al enige tijd explosief. Voor deze regenperiodes was de luizendruk in alle gewassen al geruime tijd hoog, zo ook in het pootgoed. Ook nu de gewassen snel groeien blijft luisbestrijding aan de orde.

Uit meerjarige virus-cijfers van de NAK blijkt duidelijk dat virusbescherming ook na de bloei van essentieel belang is. Met name een latere loofdoding verhoogt de kans op een hoger percentage virus. Daarom is het noodzakelijk om uw gewas ook na de bloei luisvrij te houden. 

Een snelle en lange werking tegen luis

Closer™ en Sequioa™ zijn effectief tegen luis en dragen bij aan het virus vrijhouden van pootaardappels. De werkzame stof Isoclast™ active heeft een unieke werkingswijze en is daarmee belangrijk voor goed resistentie management.

Isoclast active toont zich in virusproeven in pootgoed de sterkste van de beschikbare luisdoders. Closer/Sequoia zijn beide 1x toegelaten na de bloei van het gewas. Om optimaal gebruik te maken van de eigenschappen adviseren we een bespuiting met Isoclast active direct na de bloei van het gewas. Op die manier komt zowel de snelle als ook de lange werking tot zijn recht.

Snelle direct dodende werking

Check

Opwaarts systemisch en translaminair

Check

Gunstig residuprofiel en dus flexibel inzetbaar