Tip •  23-09-2021

Onkruidbestrijding najaar in wintergraan en graszaad

Something went wrong. Please try again later...
 

Wintergraan bodemherbicide

Inzet van bodemherbiciden in het najaar in wintergraan heeft een aantal belangrijke voordelen. Op steeds grotere schaal wordt er AZ 500 ingezet als bodemherbicide in wintergraan. Onkruidbestrijding in het najaar heeft deze voordelen:

  • Resistentie management: Bij de voorjaarsonkruidbestrijding worden vooral middelen met het werkingsmechanisme ‘ALS-remmer’ ingezet. Ook wel bekend als sulfo’s of SU’s. Bodemherbiciden die in de herfst worden ingezet hebben een ander werkingsmechanisme.
  • U bent minder afhankelijk van weersomstandigheden in het voorjaar zoals een lage RV.
  • Als er in het voorjaar drijfmest met de sleepslang moet worden uitgereden is het gemakkelijker plannen als er dan geen onkruidbestrijding nodig is in diezelfde periode.
  • Bij vroege zaai en/of hoge onkruiddruk is er minder gewasconcurrentie door een herfsttoepassing.
  • Verwacht u volgend voorjaar veel wortelonkruiden zoals distels, dan is een herfsttoepassing ook zeker te overwegen.

 

Veel toepassingen in de herfst zijn (voornamelijk) gericht op de bestrijding van grasachtige onkruiden. AZ 500 heeft een brede werking tegen breedbladige onkruiden. In combinatie met een grassenmiddel geeft AZ 500 extra kracht en lengtewerking op onkruiden zoals dovenetel, ereprijs, herderstasjes, kleine veldkers, muur, kamille en kruiskruid. AZ 500 kan zonder problemen worden gecombineerd met andere bodemherbiciden.

ADVIES:

Voeg 0,15 liter AZ 500 toe aan een flufenacet en/of diflufenican bevattend-product (o.a. Herold)

  • Wanneer gekozen wordt voor grasonderzaai, dan kan AZ 500 in het najaar worden toegepast. AZ 500 biedt een brede en langdurige bescherming tegen breedbladige onkruiden -> 0,20 ltr/ha AZ 500 direct na zaai van de tarwe.
  • AZ 500 kan en mag zowel direct na zaai als kort na opkomst van het gewas worden toegepast.
  • AZ 500 heeft een lange duurwerking. Na toepassing is het niet uit te sluiten dat er na de oogst nog enig effect aanwezig is. Kruisbloemige gewassen zoals bladrammenas en koolzaad zijn gevoelig voor zelfs geringe hoeveelheden AZ 500. Wilt u daarom na het graan een kruisbloemig gewas zaaien, dan adviseren wij voor alle zekerheid eerst een intensieve grondbewerking (10-15 cm) uit te voeren.

Graszaadteelt & AZ 500

 

In de graszaadteelt is onkruidbestrijding met ethofumesaat veelal de basis. In veel graszaadsoorten is AZ 500 toegelaten voor gebruik. AZ 500 kan zonder problemen worden gecombineerd met ethofumesaat, of solo worden ingezet, na zaai van het graszaad.

AZ 500 is effectief tegen vrijwel alle belangrijke breedbladige onkruiden die in de graszaadteelt een rol spelen. AZ 500 is selectief en veilig voor het gras.

Graszaadteelt & AZ 500

 

In de graszaadteelt is onkruidbestrijding met ethofumesaat veelal de basis. In veel graszaadsoorten is AZ 500 toegelaten voor gebruik. AZ 500 kan zonder problemen worden gecombineerd met ethofumesaat, of solo worden ingezet, na zaai van het graszaad.

AZ 500 is effectief tegen vrijwel alle belangrijke breedbladige onkruiden die in de graszaadteelt een rol spelen. AZ 500 is selectief en veilig voor het gras.

 

In het voorjaar zijn er weliswaar nog best een aantal middelen beschikbaar om veel onkruiden effectief te bestrijden. Toch is de bestrijding van ereprijs en paarse dovenetel (zie fotos hiernaast) een hele uitdaging om dat voor elkaar te krijgen in het voorjaar. AZ 500 is effectief op beide onkruiden. AZ 500 moet preventief worden ingezet op een schone grond.

 

In het voorjaar zijn er weliswaar nog best een aantal middelen beschikbaar om veel onkruiden effectief te bestrijden. Toch is de bestrijding van ereprijs en paarse dovenetel (zie fotos hiernaast) een hele uitdaging om dat voor elkaar te krijgen in het voorjaar. AZ 500 is effectief op beide onkruiden. AZ 500 moet preventief worden ingezet op een schone grond.

ADVIES:

Toepassing direct na zaai in een dosering van 0,15 ltr/ha

AZ 500 is toegelaten in de graszaadteelt, met uitzondering van Engels Raaigras.