Tip •  16-09-2021

Tijdwinst en geen productverlies inkuilmiddelen dankzij Pioneer doseerapparatuur

Something went wrong. Please try again later...

Voor het gebruik van inkuilmiddelen in gras en mais heeft Pioneer eigen doseerapparatuur. Twee gebruiksvriendelijke apparaten, die door de loonwerker in bruikleen verkregen kunnen worden. Een beperkte investering, en de loonwerker krijgt er een erg betrouwbaar en nauwkeurig toestel voor in de plaats.

DOWNLOAD BROCHURE INKUILMIDDELEN

 

Twee systemen

Voor het maaien van het gras en het hakselen van mais en gras doen veel melkveehouders beroep op een loonwerker. Loonwerkers spelen algemeen een belangrijke rol bij goed ruwvoermanagement. Steeds meer melkveehouders zijn daarbij overtuigd van het gebruik van inkuilmiddelen en hun rendement. De verwachting is dat het gebruik van kuiltoevoegmiddelen de komende jaren nog zal toenemen. Want goed en smakelijk ruwvoer van eigen bodem is de beste basis voor een gezond melkveebedrijf.

Om loonwerkers bij het gebruik van inkuilmiddelen zo goed mogelijk te ondersteunen, heeft Pioneer zijn eigen doseerapparatuur. Twee systemen : een voor op hakselaars of een voor op ladewagens. De apparatuur kan in bruikleen verkregen worden bij Pioneer door de loonwerker. Belangrijke voorwaarden zijn het uitsluitend gebruik van Pioneer inkuilmiddelen voor het apparaat en een jaarlijkse minimale afname. 

APPLI-PRO® SLV C500: m.n. voor op hakselaars bij loonwerkers

 

Professioneel, technisch hoogstaand, uitgerust met control box in cabine

Check

Ultra laag volume doseersysteem

Check

Speciaal ontworpen voor hakselaars en gebruik door loonwerkers

Check

500 ton ruwvoer te behandelen met 1 tank (5ltr.)

Check

Dosering 10ml per ton

Check

Voor toedienen van vloeibare Pioneer Inoculanten, uitgerust met 5l tank

Check

Minimum jaarlijks gebruik van 40 kleine flesjes Pioneer inkuilmiddel (goed voor 40 x 50 ton = 2.000 ton te behandelen ruwvoer, is ca. 250 ha gras of 45 ha snijmais/jaar).

APPLI-PRO® SLV C500: m.n. voor op hakselaars bij loonwerkers

 

Professioneel, technisch solide en betrouwbaar

Check

Eenvoudig te bedienen

Check

Opvolger van Basic, voor wie een SLV te groot is

Check

Speciaal ontworpen voor kleine hakselaars, of ladewagen

Check

250 ton ruwvoer te behandelen met 1 tank (20ltr)

Check

Dosering 80 ml per ton

Check

 

Voor het toedienen van vloeibare Pioneer Inoculanten

Check
  • Uitgerust met 20 ltr. tank
  • Minimum jaarlijks gebruik van 25 kleine flesjes Pioneer inkuilmiddel (goed voor 25 x 50 ton = 1.250 ton te behandelen ruwvoer, is ca. 150 ha gras/jaar).

“Beperkte wachttijden en uiterst precieze dosering”

Naast deze apparatuur en de inkuilmiddelen, beschikt Pioneer ook over technische mensen, die de loonwerker kunnen ondersteunen bij eventuele vragen of storingen. Rob van Selst (Product Support Pioneer): “De toestellen zijn erg gebruiksvriendelijk. Door het weinige volume aan water dat ze nodig hebben en het weinige volume aan product, moet de loonwerker minder product en water meenemen en worden de wachttijden beperkt. De dosering is erg precies en het product wordt perfect gemengd. Daardoor is er geen productverlies. De loonwerker kan op het einde van de rit zeer nauwkeurig aflezen hoeveel mais of gras hij behandeld heeft met het inkuilmiddel. Dat is ook goed om te weten voor de boer. De toestellen zijn tot slot zeer betrouwbaar. We hebben zelden mankementen.” 

Grassilage mit Hand_edited

Maximaal rendement uit eigen ruwvoer

Inkuilmiddelen worden bij de conservering ook wel eens gezien als ‘wondermiddelen’. Om die reden worden inkuilmiddelen vaak alleen ingezet als de omstandigheden niet optimaal zijn. Het rendement van inkuilmiddelen is echter vooral hoog wanneer de omstandigheden juist wél goed zijn en je over goed uitgangsmateriaal beschikt.

Lees meer over inkuilmiddelen