Tip •  16-09-2021

Tijdwinst en geen productverlies inkuilmiddelen dankzij Pioneer doseerapparatuur

Voor het gebruik van inkuilmiddelen in gras en mais heeft Pioneer eigen doseerapparatuur. Twee gebruiksvriendelijke apparaten, die door de loonwerker in bruikleen verkregen kunnen worden. Een beperkte investering, en de loonwerker krijgt er een erg betrouwbaar en nauwkeurig toestel voor in de plaats.

Voor het maaien van het gras en het hakselen van mais en gras doen veel melkveehouders beroep op een loonwerker. Loonwerkers spelen algemeen een belangrijke rol bij goed ruwvoermanagement. Steeds meer melkveehouders zijn daarbij overtuigd van het gebruik van inkuilmiddelen en hun rendement. De verwachting is dat het gebruik van kuiltoevoegmiddelen de komende jaren nog zal toenemen. Want goed en smakelijk ruwvoer van eigen bodem is de beste basis voor een gezond melkveebedrijf.

Twee systemen

Om loonwerkers bij het gebruik van inkuilmiddelen zo goed mogelijk te ondersteunen, heeft Pioneer zijn eigen doseerapparatuur. Twee systemen : een voor op hakselaars of een voor op ladewagens. De apparatuur kan in bruikleen verkregen worden bij Pioneer door de loonwerker. Belangrijke voorwaarden zijn het uitsluitend gebruik van Pioneer inkuilmiddelen voor het apparaat en een jaarlijkse minimale afname. 

APPLI-PRO® SLV C500: m.n. voor op hakselaars bij loonwerkers

  • - Professioneel, technisch hoogstaand, uitgerust met control box in cabine
  • - Ultra laag volume doseersysteem speciaal ontworpen voor hakselaars en gebruik door loonwerkers met grote oogstcapaciteit
  • - 500 ton ruwvoer te behandelen met 1 tank (5ltr.), dosering 10ml per ton
  • - Voor het toedienen van vloeibare Pioneer Inoculanten, uitgerust met 5 ltr. tank
  • - Minimum jaarlijks gebruik van 40 kleine flesjes Pioneer inkuilmiddel (goed voor 40 x 50 ton = 2.000 ton te behandelen ruwvoer, is ca. 250 ha gras of 45 ha snijmais/jaar)

APPLI-PRO® SLV C500: m.n. voor op hakselaars bij loonwerkers

  • - Professioneel, technisch hoogstaand, uitgerust met control box in cabine
  • - Ultra laag volume doseersysteem speciaal ontworpen voor hakselaars en gebruik door loonwerkers met grote oogstcapaciteit
  • - 500 ton ruwvoer te behandelen met 1 tank (5ltr.), dosering 10ml per ton
  • - Voor het toedienen van vloeibare Pioneer Inoculanten, uitgerust met 5 ltr. tank
  • - Minimum jaarlijks gebruik van 40 kleine flesjes Pioneer inkuilmiddel (goed voor 40 x 50 ton = 2.000 ton te behandelen ruwvoer, is ca. 250 ha gras of 45 ha snijmais/jaar)

APPLI-PRO® EZ: voor op ladewagens bij loonwerkers of grootgebruikers

- Professioneel, technisch solide en betrouwbaar, eenvoudig te bedienen

- Opvolger van Basic, voor wie een SLV te groot is, speciaal ontworpen voor kleine hakselaars, of ladewagen

- 250 ton ruwvoer te behandelen met 1 tank (20ltr), dosering 80 ml per ton

- Voor het toedienen van vloeibare Pioneer Inoculanten, uitgerust met 20 ltr. tank

- Minimum jaarlijks gebruik van 25 kleine flesjes Pioneer inkuilmiddel (goed voor 25 x 50 ton = 1.250 ton te behandelen ruwvoer, is ca. 150 ha gras/jaar)

APPLI-PRO® EZ: voor op ladewagens bij loonwerkers of grootgebruikers

- Professioneel, technisch solide en betrouwbaar, eenvoudig te bedienen

- Opvolger van Basic, voor wie een SLV te groot is, speciaal ontworpen voor kleine hakselaars, of ladewagen

- 250 ton ruwvoer te behandelen met 1 tank (20ltr), dosering 80 ml per ton

- Voor het toedienen van vloeibare Pioneer Inoculanten, uitgerust met 20 ltr. tank

- Minimum jaarlijks gebruik van 25 kleine flesjes Pioneer inkuilmiddel (goed voor 25 x 50 ton = 1.250 ton te behandelen ruwvoer, is ca. 150 ha gras/jaar)

 

“Beperkte wachttijden en uiterst precieze dosering”

Naast deze apparatuur en de inkuilmiddelen, beschikt Pioneer ook over technische mensen, die de loonwerker kunnen ondersteunen bij eventuele vragen of storingen. Rob van Selst (Product Support Pioneer): “De toestellen zijn erg gebruiksvriendelijk. Door het weinige volume aan water dat ze nodig hebben en het weinige volume aan product, moet de loonwerker minder product en water meenemen en worden de wachttijden beperkt. De dosering is erg precies en het product wordt perfect gemengd. Daardoor is er geen productverlies. De loonwerker kan op het einde van de rit zeer nauwkeurig aflezen hoeveel mais of gras hij behandeld heeft met het inkuilmiddel. Dat is ook goed om te weten voor de boer. De toestellen zijn tot slot zeer betrouwbaar. We hebben zelden mankementen.”