Tip •  21-03-2023

Het belang van kwalitatief goed ruwvoer

Something went wrong. Please try again later...
Paarse doventel in grasland  

Kwalitatief weidegras met weinig onkruid is de basis voor een goede eiwitopbrengst. Onkruid verlaagt het eiwitgehalte, de VEM en de opbrengst. Redenen genoeg om in het voorjaar de nodige aandacht te besteden aan een doeltreffende onkruidbestrijding.

"Opbrengst gras viel tegen"

Allard Jukema (Corteva): "De extreme hitte en droogte in de zomer van 2022 stopte de grasgroei op vele plaatsen. Zowel kwaliteit als opbrengst viel tegen deze zomer. Velen zagen zich genoodzaakt de koeien op stal te zetten en mengvoer aan te schaffen."

"Onkruiden met een diep wortelgestel zoals paardebloem en zuring krijgen in die omstandigheden de overhand. In het najaar moesten er daarom nog wel onkruiden bestreden worden en zien we nu in het voorjaar van 2023 ook nog veel onkruid staan."

Aanpak paarse dovenetel, hoenderbeet en fluitekruid

Bovengenoemde onkruiden waren voordien moeilijk te bestrijden in grasland. Maar met de komst van Renitar zijn nu ook deze lastige onkruiden goed te bestrijden in grasland.

Brede werking tegen onkruiden

Jukema: “Renitar™ is een nieuw middel tegen onkruiden in grasland. Het bevat twee werkzame stoffen. De eerste is een bekende; namelijk de werkzame stof van Primus. De tweede is een nieuwe groeistof genaamd Arylex™.

Primus werkt bijvoorbeeld tegen onkruiden zoals paardenbloem, herderstasje, boterbloem, muur,kamille, klein kruiskruid, kleine veldkers etc..  

Arylex werkt onder meer tegen paarse dovenetel, hoenderbeet, melganzevoet, fluitekruid, kleefkruid etc. De combinatie van deze twee werkzame stoffen zorgt dus voor een brede werking tegen onkruiden.

Renitar in het kort

Nieuw in grasland is het middel Renitar. Renitar is een combinatie van Primus en een nieuwe werkzame stof genaamd Arylex. Arylex heeft als voordeel dat het ook paarse dovenetel, hoenderbeet en fluitekruid bestrijdt. Deze onkruiden waren tot dusver niet goed te bestrijden in grasland.

Weinig actieve stof en minder gevoelig voor temperatuur

Check

U gebruikt minder dan 5 gram actieve stof per hectare. Terwijl dit bij de andere groeistoffen meestal tussen de 100 en 1000 gram per ha ligt. Een ander verschil met de bestaande groeistoffen is dat Arylex™ wat minder gevoelig is voor temperatuur. Vanaf 7 graden is het middel werkzaam. Wel moet het groeizaam zijn. Droog en schraal weer heeft een negatieve invloed op het resultaat.

Snel en flexibel

Check

Onkruiden reageren snel op een behandeling met Arylex™. U ziet dan het voor groeistoffen kenmerkende krullen van de onkruiden. Arylex™ werkt zowel op jonge als meer ontwikkelde onkruiden.

Gunstig milieuprofiel

Check

Arylex heeft een gunstig milieuprofiel. Bovendien breekt het snel af in de bodem en plant. Arylex heeft geen beperking voor de volggewassen of in de rotatie. Alleen als wachttijd voor de bollenteelt adviseren we minimaal 3 maanden i.v.m. onvoldoende ervaring hiermee.

Download de brochure
Gras_is_waardevol

Meer weten over Renitar?

Klik hier