Renitar_header_NLD

Renitar

Herbicide

Renitar™ is een nieuw herbicide in winter- en zomergraan en grasland. Het bevat twee werkzame stoffen. De eerste is een bekende; namelijk de werkzame stof van Primus. De tweede is een nieuwe groeistof genaamd Arylex™ active (wetenschappelijke naam 'halauxifen-methyl').

Primus werkt bijvoorbeeld tegen onkruiden zoals kamille, klein kruiskruid, herderstasje, herik, kleine veldkers, muur etc..
Arylex™ active werkt bijvoorbeeld tegen paarse dovenetel, hoenderbeet, fluitekruid, melganzevoet, kleefkruid etc. De combinatie van deze twee werkzame stoffen zorgt voor een brede werking. 
Met name in grasland heeft Arylex als voordeel dat het ook paarse dovenetel, hoenderbeet en fluitekruid bestrijdt. Deze onkruiden waren tot dusver niet goed te bestrijden in grasland.

Meer informatie over de nieuwe groeistof Arylex™ active

Weinig actieve stof en minder gevoelig voor temperatuur

Arylex™ active is de eerste van een nieuwe generatie groeistoffen ontwikkeld door Corteva. U gebruikt minder dan 5 gram actieve stof per hectare. Terwijl dit bij de andere groeistoffen meestal tussen de 100 en 1000 gram per ha ligt. Een ander verschil met de bestaande groeistoffen is dat Arylex™ active wat minder gevoelig is voor temperatuur. Vanaf 8 graden dagtemperatuur is het middel werkzaam. Wel moet het enigszins groeizaam zijn. Heel droog en schraal weer heeft een negatieve invloed op het resultaat.

Snel en flexibel

Onkruiden reageren snel op een behandeling met Arylex™ active. U ziet dan het voor groeistoffen kenmerkende krullen van de onkruiden. Arylex™ active werkt zowel op jonge als meer ontwikkelde onkruiden.

Welkome partner in resistentiemanageent

Veel herbiciden in graan zijn afkomstig uit de groep die we Sulfo’s noemen. Dit zijn breedwerkende middelen maar wel gevoeliger voor resistentie ontwikkeling. Arylex™ active wordt als welkome partner gezien omdat het tot de groep van de groeistoffen behoort. De groeistoffen zijn weinig of niet gevoelig voor resistentie ontwikkeling.

Gunstig milieuprofiel

Arylex™ active heeft een gunstig milieuprofiel. Bovendien breekt het snel af in de bodem en plant. Arylex™ active heeft geen beperking voor de volggewassen of in de rotatie. Alleen als wachttijd voor de bollenteelt adviseren we minimaal 3 maanden i.v.m. onvoldoende ervaring hiermee.

Mengingen

Arylex™ active kan gecombineerd worden met alle herbiciden, groeiregulatoren en fungiciden, en past daardoor erg goed binnen verschillende schema’s. 

Nieuw in grasland is het middel Renitar
Voor de aanpak van paarse dovenetel, hoenderbeet en fluitekruid
Paarse doventel in grasland

Het belang van kwalitatief goed ruwvoer

Kwalitatief weidegras met weinig onkruid is de basis voor een goede eiwitopbrengst. Onkruid verlaagt het eiwitgehalte, de VEM en de opbrengst. Redenen genoeg om in het voorjaar de nodige aandacht te besteden aan een doeltreffende onkruidbestrijding.

Lees meer