Tip •  27-05-2021

Suikerbieten en luisdruk

Something went wrong. Please try again later...

Goed opletten & ingrijpen met een snelwerkend middel zodra dat nodig is 

De laatste jaren was de luisdruk al vroeg hoog in de suikerbieten. Deze jaren hebben geleerd dat we zodra dat nodig is direct moeten ingrijpen om vergelingsvirus te voorkomen.

Seizoen 2021 is qua weersomstandigheden en luisdruk tot nu toe anders gestart dan de voorgaande twee jaar. In de maand mei is er vooralsnog een lage luisdruk in suikerbieten. Om vergelingsvirus in suikerbieten te voorkomen is regelmatig en goed waarnemen in het gewas noodzakelijk.  

Schadedrempel groene perzikluis in suikerbieten (bron: IRS) 

Snelheid is belangrijk in suikerbieten

Wanneer de schadedrempel wordt overschreden is het belangrijk om een snelle en effectieve luisbestrijding uit te voeren. Effectief spreekt voor zichzelf. Echter ook de snelheid van werking van het middel is belangrijk in suikerbieten!

Vergelingsvirus in suikerbieten is anders dan het non-persistente Y-virus pootaardappels. Vergelingsvirus in suikerbieten is een persistent virus. Dat betekent dat een luis meerdere uren, 24 – 48 uur, verbonden moet zijn met het gewas om daadwerkelijk het virus in de plant te brengen. Hoe sneller de werking van een middel, hoe minder vergelingsvirus zal worden overgebracht!

Closer tegen luis in suikerbieten past goed

Er is voor het middel Closer een vrijstelling verleend voor toepassing tegen luis in suikerbieten. Closer past hier om meerdere redenen goed:

  • Snelle direct dodende werking & systemische werking
  • Past goed in Integrated Pest Management (IPM)
  • Gunstig residu-profiel, ook bij latere toepassingen  

 

Ons advies : 

  1. Controleer het gewas de komende weken zeer regelmatig.
    Zeker bij groeizaam weer en hogere luisdruk
  2. Na overschrijding van de schadedrempel ;
    Voer een bespuiting uit met een snelwerkend middel