Article •  03-02-2022

Toelating Belem™ 0.8MG in Nederland

Something went wrong. Please try again later...
Uienvlieg Belem  

In de CTGB-vergadering van januari 2022 heeft de Belem™ 0.8MG een toelating gekregen voor toepassing in de rij tijdens het zaaien/planten in diverse teelten. Belem 0.8MG is een granulaat en beschermt jonge plantjes tegen vraatschade door ritnaalden en/of de larven van de uien-, bonen-, wortel- en koolvlieg. 

Hieronder een overzicht van de gewassen waarin Belem 0.8MG is toegelaten:

Toepassingsgebied Werkzaamheid getoetst op Dosering per toepassing Max. aant.
toep. per 12 maanden
Suikerbieten

Ritnaalden1

12 kg/ha 1
Koolzaad

Ritnaalden1, Koolvlieg3

12 kg/ha 1
Aubergine  Ritnaalden1, Aardrupsen4 12 kg/ha 1
Pompoenachtigen  Ritnaalden1 12 kg/ha 1
Sluitkoolachtigen Ritnaalden1, Koolvlieg3 12 kg/ha 1
Bloemkoolachtigen  Ritnaalden1, Koolvlieg3 12 kg/ha 1
Boerenkool  Ritnaalden1, Koolvlieg3 12 kg/ha 1
Radijsachtigen Ritnaalden1 12 kg/ha 1
Wortelen Ritnaalden1, Wortelvlieg2 12 kg/ha 1
Wortelpeterselie Ritnaalden1, Wortelvlieg2 12 kg/ha 1
Pastinaak  Ritnaalden1, Wortelvlieg2 12 kg/ha 1
Knolselderij  Ritnaalden1, Wortelvlieg2 12 kg/ha 1
Koolraap Ritnaalden1 12 kg/ha 1
Rode biet Ritnaalden1 12 kg/ha 1
Mierikswortel  Ritnaalden1 12 kg/ha 1
Uien  Ritnaalden1 12 kg/ha 1
Sjalotten Ritnaalden1 12 kg/ha 1
Knoflook Ritnaalden1 12 kg/ha 1
Peterselie Ritnaalden1 12 kg/ha 1
Grasvegetatie Ritnaalden1, Aardrupsen4 12 kg/ha 1

1Ritnaalden (Agriotes spp)
2Wortelvlieg (Psila rosae)
3Koolvlieg (Delia brassicae)
4Aardrupsen (Agrotis sp.)

Wat is Belem 0.8MG precies?

Belem 0.8MG is een heel fijn microgranulaat en bevat de werkzame stof cypermethrin. Cypermethrin is een pyrethroide en het gehalte actieve stof is slechts 0.8%. De werking is gebaseerd op voornamelijk contactwerking tegen schadelijke insecten. Daarnaast is ook de ‘repellent’ (=afwerende) werking een belangrijk werkingsmechanisme. Opname door vraat is dodelijk, maar zal beperkt zijn. Dit komt doordat de actieve stof op het granulaat vrijwel niet oplost en het granulaat zelf niet wordt gegeten door schadelijke insecten. Belem 0.8MG is een gebruiksvriendelijk microgranulaat en verpakt in een 12 kg zak. 

Juiste toepassing Belem 0.8MG is belangrijk

Belem 0.8MG is een fijne microgranulaat korrel en is niet-oplosbaar in water. Het is daarom belangrijk om een goede verdeling van de korrels te krijgen, rondom de ‘zone’ waarin de jonge plantjes gaan groeien. 

Een goede verdeling van Belem 0.8MG in de zaaivoor is belangrijk:

  1. Zaaikouter van de zaaimachine
  2. De Belem 0.8MG korrels worden in het kouter rondom het zaad gestrooid
  3. Ook Belem 0.8MG korrels in de ‘zone’ boven het zaad om de kiem van het plantje te beschermen
  4. Een ‘beschermde zone’ met Belem 0.8MG korrels beschermt zowel het zaadje als het jonge gewas

Mogelijkheden voor toepassing Belem 0.8MG in enkele gewassen

In uien, sjalotten en knoflook tegen uienvlieg, bonenvlieg & ritnaalden

In meerdere uitgevoerde proeven, waaronder proeven van Uireka in 2020 en 2021, geeft de Belem 0.8MG  een betrouwbare bescherming tegen schade door de larven van de uienvlieg.

Als het gaat over effectiviteit op larven van de bonenvlieg hebben we hier geen proefresultaten van. De huidige inschatting is dat het effect op bonenvlieg vergelijkbaar is met het effect op de uienvlieg. In seizoen 2022 hopen we dit met proefresultaten te bevestigen.

Belem 0.8MG geeft daarnaast ook een bescherming tegen aantasting door ritnaalden. 

In suikerbieten tegen ritnaalden en bietenkever

Belem 0.8MG kan worden gebruikt als extra bescherming tegen ritnaalden in suikerbieten. Bij een verwachte hoge druk van ritnaalden op een perceel zal de beschikbare zaaizaadonstmetting geen volledige bescherming geven tegen plantwegval. Een aanvullende behandeling met 12kg/ha Belem 0.8MG in de rij tijdens het zaaien zal dit wel doen. Ook tegen ondergrondse bietenkever biedt Belem 0.8MG een extra bescherming.


Op de vraag wat Belem 0.8MG doet ter bescherming tegen bodeminsecten zoals emelten, engerlingen en springstaarten, moeten we het antwoord nog schuldig blijven. Daarvan hebben we geen proefresultaten beschikbaar. Onze inschatting is dat Belem 0.8MG tegen deze insecten wel een werking heeft, maar dat bij een hoge druk deze bescherming zeker niet volledig zal zijn of zelfs niet voldoende zal zijn.

In wortelen tegen wortelvlieg

Ook in wortelen is Belem 0.8MG toegelaten. In wortelen geeft Belem 0.8MG bescherming tegen aantasting door larven van de wortelvlieg in de eerste fase van de teelt. Ook ritnaalden worden in deze fase van de teelt bestreden. Vergeleken met een veelgebruikt product als Vydate 10G in wortelen kunnen we stellen dat zowel Belem 0.8MG als Vydate 10G een werking hebben tegen wortelvlieg. Echter Belem 0.8MG beschermt de jonge wortels niet tegen schadelijke aaltjes, wordt niet door de plant opgenomen en beschermt de plant niet tegen luis en virus in deze eerste fase van de teelt. 

In diverse koolsoorten tegen koolvlieg

In de meeste koolgewassen is een trayplaatbehandeling tegen koolvliegaantasting de standaard. Het niveau van bescherming van een trayplaatbehandeling is in de praktijk veelal meer dan voldoende voor een gezonde en uniforme weggroei van het gewas. In sommige situaties, zoals koolraap, die ter plaatse wordt gezaaid, is een trayplaatbehandeling niet mogelijk. In deze situaties is een rijenbehandeling met Belem 0.8MG nu een mogelijkheid om deze jonge planten toch een bescherming mee te geven tegen aantasting van koolvlieglarven. 

Toepassing Belem 0.8MG

Direct tijdens het zaaien ;

12 kg Belem™ 0.8MG per hectare