Tip •  09-06-2023

“Toepassing BlueN in aardappelen zeer rendabel gebleken”

Something went wrong. Please try again later...

“In proeven gaven aardappelen behandeld met BlueN meer knollen en een hogere opbrengst. Uit een recente analyse van 32 Europese proeven in aardappelen bleek dat BlueN het meeste rendement had als het boven op de bestaande bemesting werd toegepast”, zegt Allard Jukema van Corteva. “Gemiddeld werd in deze 32 proeven een meeropbrengst van 2500 kg gemeten waardoor de toepassing van BlueN in aardappelen zeer rendabel is gebleken”.

De meeste aardappelen staan intussen boven de grond en bereiken binnenkort het ideale stadium om het nieuwe middel BlueN toe te passen. Met BlueN kunnen gewassen stikstof binden uit de lucht. Zo wordt de stikstofvoorziening van het gewas bevorderd op een milieuvriendelijke manier en ook de fotosynthese wordt gestimuleerd.

Milieuvriendelijke stikfstof met BlueN

Bij BlueN draait alles om de bacterie Methylobacterium symbioticum. Deze bacterie wordt op het gewas gespoten en dringt de plant binnen. Na kolonisatie van de plant kan het gewas stikstof uit de lucht (N2) omzetten in ammonium (NH4+), een voor de plant opneembare vorm. Dat doet het gewas op een zelfde manier zoals vlinderbloemigen dat doen (bijvoorbeeld klaver of luzerne). Maar vlinderbloemigen gebruiken daarvoor een andere bacterie.
Na de bespuiting worden de groene delen van het gewas gekoloniseerd door BlueN. BlueN kan aanvullend aan de dierlijke en/of kunstmest worden toegepast en toegelaten in zowel de gangbare als biologische teelt.

Toepassing BlueN in aardappelen

Allard Jukema (Corteva): “BlueN wordt op het gewas gespoten en opgenomen via de huidmondjes van de plant. Belangrijk is dat deze huidmondjes open staan zodat BlueN de plant binnen kan. Pas het product daarom toe onder groeizame omstandigheden: dagtemperatuur tussen 15°C-25°C en nachttemperatuur vanaf 5°C. Bij het huidige sterk drogende weer is het belangrijk om het middel in de vroege ochtend toe te passen voor 10 uur.”

Het advies is om BlueN in aardappelen toe te passen vanaf dat de planten ongeveer 15 cm hoog zijn en vóór het sluiten van de rijen (BBCH 19 tot 33). BlueN is mengbaar met bijvoorbeeld Zorvec of Revus. Een vroege toepassing zal het aantal knollen beïnvloeden, terwijl een toepassing net voor het sluiten van de rijen meer de knolgrootte zal beïnvloeden.

Pas BlueN toe in aardappelen in stadium BBCH 19 tot 33.
Pas BlueN toe in aardappelen in stadium BBCH 19 tot 33.

BlueN stimuleert ook fotosynthese

Allard Jukema: “Een gewasbespuiting met BlueN levert over het algemeen 30 eenheden stikstof op. Daarnaast zal BlueN ook de fotosynthese van de plant gaan stimuleren. Belangrijk is dat BlueN stikstof zal aanleveren tijdens het hele groeiproces van de plant. Ook tijdens drogere periodes wanneer de plant moeilijk stikstof uit de bodem kan halen.”

Grotere opbrengst en knolaantal met BlueN

“In proeven liet BlueN een grotere opbrengst en knolaantal zien. Let wel dat in aardappelen de verschillen bovengronds, visueel niet altijd te zien zijn maar dat het effect vooral ondergronds is.“

Aardappelgewas-BlueN

Meer weten over BlueN?

Klik hier