Tip •  20-03-2024

Utrisha Rhizo geeft koolplanten steuntje in de rug om vlotter te kunnen starten

Something went wrong. Please try again later...

Nu de meeste neerslag hopelijk gevallen is, komt er zo nu en dan ook weer een voorjaarszonnetje door. Dan begint het ook alweer snel te kriebelen om op het land aan de gang te gaan. Zo ook bij menig koolteler. Waarschijnlijk zijn op veel percelen de omstandigheden nog niet optimaal en wellicht is er hier en daar ook nog sprake van structuur- of waterschade.

Kortom: het lijkt weer een voorjaar te worden waarbij teelten een steuntje in de rug kunnen gebruiken als het gaat om weggroei en productie.

Utrisha Rhizo is zo’n steuntje in de rug voor kool. Deze biostimulant bestaat uit een combinatie van twee verschillende Lactobacillus bacteriën. De twee stammen zijn Lactobacillus farciminis en Lactobacillus rhamnosus. Deze twee stammen groeien in symbiose met het wortelmilieu en bevorderen de opname van elementen en daarmee ook de groei van de plant.


Bovenstaande foto: Praktijkproef in spruiten met de shot per plant techniek. Links onbehandeld - rechts behandeld.

Werking van de bacteriën

Wanneer er water bij de biostimulant komt worden de bacteriën geactiveerd en gaan ze zich vermeerderen. Eerste voedingsbron is het melkpoeder waar deze bacteriën zich op bevinden. De bacteriën kunnen zich zowel in zuurstofrijke als -arme omstandigheden vermeerderen. Bij een toepassing op de planten gaan deze bacteriën zich vestigen in de rhizosfeer, oftewel rond de wortels van de plant. Eenmaal gevestigd, hebben de bacteriën een positieve invloed op onderstaande aspecten:

Beschikbaarheid van voedingsstoffen

De bacteriën zorgen voor een lichte pH-daling rondom de wortelzone van de plant. Hierdoor worden elementen makkelijker opneembaar voor de plant. Dit resulteert in een snellere jeugdgroei en vlotte ontwikkeling van de plant.

Beschikbaar stellen van voedingsstoffen

De productie van EPS (exopolysacchariden) zorgt voor een verhoogde bodemmicrobiële activiteit en maakt een bio-film. Elementen worden vrijgemaakt uit organisch materiaal en ze worden gebonden zodat ze ook ten behoeve van de plant vrij komen.

Verbetering van opname van voedingsstoffen

Door de productie van indolazijnzuur wordt de groei van het wortelgestel gestimuleerd. Ook wordt extra nitraatoxide gevormd welke de plant als het ware het seintje geeft dat de wortels kunnen groeien.

Praktijk toepassing in kool:

Utrisha Rhizo kan zowel op de trayplaat worden aangegoten als tijdens het planten met de zogenoemde Shot-Per-Plant methode. Mits uw plantmachine over deze techniek beschikt vanzelfsprekend.

Utrisha Rhizo kan eenvoudig in één toepassing worden gecombineerd met een trayplaatbehandeling tegen insecten met Tracer.

Dosering

Algemene dosering is 1 kg Utrisha Rhizo per hectare.

Als trayplaatbehandeling is dat een beetje afhankelijk van de koolsoort/ het aantal planten per hectare.

Aantal planten per hectare Dosering per 1000 planten
25.000 pl/ha 40 gram / 1000 planten
33.000 pl/ha 30 gram / 1000 planten
40.000 pl/ha 25 gram / 1000 planten

Het is aan te raden om het product eerst op te lossen in een klein volume water. Vervolgens kunt u deze oplossing in de tank van spuit doen en al roerende zorgen dat de oplossing zich goed verdeelt in de tank.

Mengbaarheid

Utrisha Rhizo in kool is mengbaar met alle ‘gangbare’ middelen die als trayplaatbehandeling of als Shot-Per-Plant toepassing worden toegepast.

Praktijkproeven

Afgelopen jaren zijn er diverse proeven in de praktijk uitgevoerd. Hieronder vindt u een overzichtsfoto van een proef in bloemkool waar meerdere toepassingstechnieken vergeleken zijn.


Bovenstaande foto: Demoproef met verschillende middelen en toepassingstechnieken.

Door een betere ontwikkeling van de plant krijgt de plant ook een weerbaarder/groter wortelgestel. Uiteindelijk is de plant dan ook beter in staat om te overleven na een eventuele 2de vlucht van koolvlieg later in het seizoen. De koolvliegdruk over de veldjes is gelijk maar een beter wortelgestel zorgt ervoor dat de ontwikkeling van de plant toch vlotter door kan gaan.

Meer weten over Utrisha Rhizo?

Klik hier