Groove_header

Utrisha® Rhizo

Biologicals

Met Utrisha® Rhizo neemt uw gewas meer voedingsstoffen op. Dit resulteert in een sterker en gezonder gewas met een hoger opbrengstpotentieel.

Download de brochure Utrisha Rhizo

Wat is Utrisha® Rhizo?

Utrisha Rhizo bestaat uit een combinatie van twee verschillende Lactobacillus bacteriën. De twee stammen zijn Lactobacillus farciminis en Lactobacillus rhamnosus. Deze twee stammen groeien in symbiose met het wortelmilieu en bevorderen de opname van elementen en daarmee ook de groei van de plant.

Utrisha Rhizo bloemkool

Steuntje in de rug bij kolen

Utrisha Rhizo geeft koolplanten een steuntje in de rug om vlotter te kunnen starten

Lees meer

Wat is de meerwaarde van Utrisha Rhizo?

Utrisha Rhizo beïnvloedt meerdere plantprocessen, waardoor de planten beter kunnen ontwikkelen en weerbaarder worden tegen abiotische factoren.

Snellere jeugdgroei en ontwikkeling van de plant

Check

De bacteriën zorgen voor een lichte pH-daling rondom de wortelzone van de plant. Hierdoor worden elementen makkelijker opneembaar voor de plant. Dit resulteert in snellere jeugdgroei en ontwikkeling van de plant. Gronden waar dit product toegepast wordt, dienen een pH-waarde te hebben tussen de 4.5 en 8.

Verbetert de wortelgroei

Check

Utrisha Rhizo verbetert de wortelgroei waardoor de plant een sterker wortelgestel krijgt en beter bestand is tegen droogte maar ook tegen aanvallen van (bodem)insecten.

Hogere teeltopbrengst

Check

Zorgt voor een hogere teeltopbrengst door de groei van de planten zo optimaal mogelijk te beïnvloeden.

Toepassingsadvies Utrisha® Rhizo

In welke gewassen kunt u Utrisha® Rhizo toepassen?

Utrisha® Rhizo is toepasbaar in alle gewassen op alle gronden. Ook in de bedekte teelt (op substraat) werkt Utrisha® Rhizo.

Hoe past u Utrisha® Rhizo toe?

De toepassing vindt plaats bij het planten/zaaien en soms een 2e keer na-opkomst van het gewas. Ook is er inmiddels ervaring opgedaan als aangietbehandeling en toepassen op de tray.

Dosering Utrisha® Rhizo

  • Spuitmachine: 1Kg/ha opgelost in 200-400 l/ha water.
  • Druppelirrigatie: 1Kg/ha opgelost in 500-2000 l/ha water


Voorbereiding van de tank: Vul de tank met 1/3 - 1/2 water

  • Giet Utrisha® Rhizo rechtstreeks in het water (niet door de zeef) terwijl u roert.
  • Goed mengen tot u zeker weet dat alle Utrisha Rhizo WP is opgelost.
  • Andere producten toevoegen
  • Vullen met water


Omdat Utrisha® Rhizo levende micro-organismen bevat, kan deze biostimulant niet met alle (GBM) producten gemengd worden.  Vraag eerst advies.