Tip •  04-12-2023

Zo lang de plant groen blijft, blijft BlueN werkzaam

Something went wrong. Please try again later...
BlueN Mais Header  

Maïs is een gewas waarin het nieuwe middel BlueN kan ingezet worden om het zogenaamde ‘stikstofgat’ op te vullen. Met BlueN kunnen gewassen stikstof binden uit de lucht. Zo krijgt de plant extra stikstof. Omdat bij maïs de gebruiksnorm vaak lager ligt dan de optimale gift biedt BlueN hier mogelijkheden. BlueN is daarbij een milieuvriendelijke aanvulling op de drijfmest en kunstmest gift en telt niet mee in de stikstofruimte in het bouwplan. BlueN mag ook worden toegepast op bufferstroken.

Wanneer heeft een maïsplant stikstof nodig?

Uit onderzoek blijkt dat een maïsplant tot aan de bloei tot 80% van de stikstofbehoefte kan opnemen. Daardoor is het belangrijk BlueN vroeg in de plant te krijgen: 4-7 bladstadium. Dat lijkt vroeg voor telers omdat zij gewoon zijn anders te werken met bladvoeding. Bladvoeding pas je toe op de bladeren wanneer de rijen gesloten zijn. Zo valt er geen product op de grond en is er geen verlies. Maar BlueN is geen bladmeststof. BlueN bevat een bacterie die zich in de plant actief gaat vermenigvuldigen. Dat maakt dat de toepassing op kleine maïs geoorloofd is. Je spuit namelijk een hoeveelheid bacteriën op de kleine bladeren, de bacteriën dringen de plant binnen en vermenigvuldigen zich om vervolgens snel de volledige plant te koloniseren. Een vroege toepassing zorgt ervoor dat de maïsplant voldoende lang kan profiteren van de geleverde stikstof, in functie van de stikstofbehoefte. 

 

BlueN levert stikstof geleidelijk over het groeiseizoen

BlueN hoeft maar 1 keer per jaar te worden toegepast. Zo lang de plant groen blijft, blijft BlueN werkzaam. Daarbij levert BlueN stikstof geleidelijk over het groeiseizoen. Wanneer u 30kg N stikstof strooit, dan wordt die 30kg N in enkele weken geleverd aan het gewas. Tenminste indien er na de toepassing wat regen valt. Bij BlueN werkt dat anders. Door BlueN wordt gedurende het groeiseizoen wekelijks ongeveer 2 tot 3 kg stikstof geleverd. Daarom niet besparen op de eerste gift(en).

Belangrijk bij de toepassing is dat de huidmondjes open staan. De bacterie moet namelijk wel naar binnen kunnen. Is dat niet het geval, dan zal het product niet of onvoldoende werken. Tijdens de toepassing is het daarom erg belangrijk dat het blad voldoende actief is. Voer de bespuiting daarom altijd uit onder groeizame omstandigheden. Op de dag van toepassing moet het tussen de 15°C en 25°C zijn, en de nachttemperatuur moet minimaal 5 graden zijn. Voorkom toepassing bij hele droge omstandigheden, of andere omstandigheden die de plant stress geven. Bij stress zal de plant de huidmondjes sluiten waardoor de bacterie de plant niet in kan. Daarnaast is een actief groeiend gewas van belang omdat de plant dan meer methanol produceert, waardoor de bacterie naar de huidmondjes wordt gelokt.

Ook in drogere omstandigheden stikstof

Een bijkomend voordeel is dat BlueN ook onder drogere omstandigheden stikstof blijft leveren aan de plant. Onder drogere omstandigheden is stikstof uit de bodem namelijk minder goed opneembaar. Daarnaast stimuleert BlueN de fotosynthese. De plant kan meer licht absorberen, wat het opbrengstpotentieel ten goede komt.

Proefresultaten BlueN – WUR, Lelystad (2022)

Foto : Proef uitgevoerd door PPO Lelystad, onderdeel van Wageningen University & Research.
Op de foto ziet u links standaardbemesting zonder BlueN®.
Rechts standaardbemesting met BlueN®.

Begin oktober tijdens het hakselen was daar de met BlueN behandelde maïs nog duidelijk groener van kleur. Ondanks het droge seizoen 2022. De bovenste bladeren bleven langer groen. Deze bovenste bladeren zijn van groot belang voor de zetmeelproductie in de kolf. Als ze langer groen blijven worden daar langer suikers gevormddie vervolgens omgezet worden in zetmeel. Ook blijft het gehakselde product langer smakelijk als de bladeren minder snel afsterven.

Uiteindelijk werd in onbehandelde maïs 389 gram zetmeel per kg gevonden en in behandelde maïs met BlueN 417 gram per kg. Een verschil van 7.2%!

Wat is BlueN en hoe werkt BlueN?

BlueN bevat de bacterie Methylobacterium Symbioticum. Deze bacterie stelt gewassen in staat om stikstof (N2) uit de lucht te binden. Dit is hetzelfde proces als waarmee vlinderbloemigen stikstof uit de lucht binden, al doen zij dit met een andere bacterie. De BlueN-bacterie koloniseert de plant na de bespuiting. Na ongeveer zeven dagen wordt de eerste stikstof aan de plant afgegeven. 

Een gewasbespuiting met BlueN levert meestal ongeveer 30 kg N voor het gewas op. Bij teelten met een lange groeiperiode, zoals maïs en grasland, kan het product ook iets meer dan 30 kg N leveren. De hoeveelheid stikstof die BlueN kan leveren hangt behalve van de teeltduur ook af van de overige N bemesting. Des te krapper die is, des te meer stikstof BlueN kan leveren.

Pas bij voorkeur eerst de onkruidbestrijding in maïs toe, en BlueN later. De mengbaarheid van BlueN met losse maïsmiddelen is getest, maar niet met maïsmixen. Raadpleeg www.BlueN.nl voor de meest actuele lijst van middelen waarmee wel gemengd kan worden. BlueN mag ook worden toegepast op bufferstroken.

BlueN Mais Header

Meer weten over BlueN®?

Klik hier