Publication •  16-06-2021

Vroege aantasting melige koolluis en perzikbladluis in kool

Something went wrong. Please try again later...

Closer is sterk tegen alle soorten luis in kool

Closer hebben we inmiddels in de praktijk goed leren kennen als een betrouwbaar en sterk middel tegen luis en wittevlieg. Zowel melige koolluis als groene perzikluis zijn gevoelig voor Closer. Closer is toegelaten in verschillende koolgewassen : sluitkool, spruitkool, broccoli en chinese kool. 

Inmiddels weten we dat uitgeplante koolplanten geen noemenswaardige bescherming meer bij zich hebben tegen luis. Het gevolg daarvan is dat we de laatste 2 jaar al vroeg in het seizoen alert moesten zijn op luisaantasting. Dit jaar lijkt de druk wat minder hoog tot op heden. Blijf echter alert!  Onderstaande foto’s tonen een beginnende luisaantasting van melige koolluis in een nog relatief jong gewas spruitkool:

Foto links en midden : de jongste bladeren vertonen een paarsachtige verkleuring en vergroeiing.

Foto rechts : populatieopbouw van melige koolluis zit aan de binnenkant van het blad.

Advies

Melige koolluis is een sterk kolonievormende luizensoort. Wees alert op de eerste symptomen van bladverkleuring en -vervorming, en voer tijdig een bespuiting uit. Bij te laat ingrijpen zal de kop van de plant zich sluiten en wordt een effectieve bestrijding steeds moeilijker.

Closer 200 ml per hectare

Gebruik voldoende water en beperk de rijsnelheid om goed in het hart van de plant te komen met de spuitvloeistof.

Strategie in kool

Door de sterk opwaarts systemische werking komt Closer goed tot zijn recht in de volle groei van het gewas. Closer beschikt over zowel systemische (duur)werking als ook over een snelle direct dodende werking. Dit geldt voor alle aanwezige luis. In de praktijk zal de kracht van Closer optimaal tot zijn recht komen bij inzet vroeg in het seizoen.

Closer bezit de volgende eigenschappen:

  • Snelle knockdown werking EN lange duurwerking tegen luis
  • Zeer effectief tegen zowel melige koolluis alsook perzikbladluis
  • Gunstig profiel naar milieu, nuttige insecten en residuen