Publication •  29-04-2021

Actualiteiten onkruidbestrijding mais

Something went wrong. Please try again later...

Bestrijding lastige onkruiden zoals haagwinde, aardappelopslag en distels

Door de huidige nitraatrichtlijn voor de teelt van mais op zand- en lössgrond, zijn er nu grofweg twee teeltsystemen ontstaan. Inzaai van het vanggewas na de (vroege) oogst en inzaai van het vanggewas op kniehoogte. 

A. Is gekozen voor een vroege oogst, dan ziet het advies er schematisch als volgt uit:

Droogte in combinatie met vaak veel (NO)wind heeft invloed op de onkruidbestrijding. Bodemherbiciden werken minder goed op droge grond, terwijl contactmiddelen meer moeite zullen hebben met afgeharde onkruiden. Uit ervaring weten we dat Kart in dergelijke gevallen een sterke boost geeft aan iedere mix. Door de speciale SE-formulering van Kart zien we onder dit soort omstandigheden een algehele verbetering van de onkruidbestrijding. Ons advies is om 0,7 l/ha te gebruiken.

B. Is gekozen voor grasonderzaai op kniehoogte, dan is het advies als volgt :

Of het gebruik van een (verlaagde dosering) bodemherbicide veilig kan, daarin verschillen de ervaringen en de meningen. We adviseren om voor een zo hoog mogelijke dosering van het contactmiddel te gaan in combinatie met 0,7 l/ha aan Kart. Dit om de wegval van de bodemherbicide te compenseren. Pas deze onkruidbestrijding op tijd toe, bijvoorbeeld in het 2-3 blad stadium. Na 2 weken kan dan (eventueel in combinatie met schoffelen) het vanggewas worden ingezaaid.


ADVIES VOOR BESTRIJDING LASTIGE ONKRUIDEN:

Aardappelopslag in mais

Als aardappelopslag redelijk gelijkmatig bovenkomt kan met één bespuiting een goed resultaat worden gehaald. Gebruik dan een mix met in ieder geval een hoge dosering triketone (1,5 L Calaris of 2,25 L Laudis; Calaris is wat sterker op aardappelopslag)  en combineer deze met 0,7 liter Kart. Spuit deze mix als de aardappels 10-15 cm hoog zijn.

Komen de aardappelen ongelijkmatig boven (is vaak zo), dan geeft een dubbele bespuiting het beste resultaat. De hoeveelheid triketone kan dan in tweeën gesplitst worden. Gebruik bijvoorbeeld de eerste keer een mix met o.a. Laudis of Calaris met 0,7 l/ha Kart. Na 2½ week naspuiten met bijvoorbeeld 0,75 L Calaris + 0,5 L Kart.

Haagwinde bestrijding

Foto's : Kart : 100% bestrijding haagwinde mogelijk

Haagwinde is een meerjarig onkruid dat na een eerste bestrijding vrij gemakkelijk nog een keer terugkomt. Dit betekent vaak dat een tweede bespuiting moet plaatsvinden voor een afdoende resultaat. Als dit een aantal jaren niet gebeurt, dan zal de druk van haagwinde weer gaan toenemen.

Voer de eerste bespuiting uit als de haagwinde gemiddeld een 20-25 cm is en voeg 0,7 L/ha Kart toe. De tweede bespuiting met 0,5 L Kart kan na 2 ½  tot 3 weken worden uitgevoerd als de haagwinde weer wat hersteld is en nieuw gezond groen blad heeft gevormd. 

Distelbestrijding in mais

Foto Links : Distels in mais voor de bespuiting     
Foto Rechts : Resultaat 1L Lontrel door de maismix

Lontrel is sterk tegen distels: 1 liter Lontrel kan ideaal worden toegevoegd aan de maismix op het moment dat de distels goed zijn ontwikkeld. Lontrel versterkt de mix ook tegen hoefblad en witlof- en cichoreiopslag. Lontrel is zeer veilig in mais.

Soms zijn de distels op het moment van spuiten nog niet voldoende ontwikkeld om voldoende actieve stof op te nemen. In dat geval kan op een later moment op gezonde distels een aparte bespuiting worden uitgevoerd met 1,2 ltr Lontrel + 1 ltr Olie.