Publication •  27-05-2020

Actualiteiten onkruidbestrijding mais

Bestrijding lastige onkruiden zoals haagwinde, aardappelopslag en distels

Door de nieuwe nitraatrichtlijn voor zand- en lössgronden, zijn er nu grofweg twee teeltsystemen voor mais ontstaan. Inzaai van het vanggewas na de (vroege) oogst en inzaai op kniehoogte. 

Is gekozen voor een vroege oogst, dan ziet het advies er schematisch als volgt uit:

De huidige droogte in combinatie met vaak veel (NO)wind heeft negatieve gevolgen voor de onkruidbestrijding. Bodemherbiciden werken minder goed op droge grond, terwijl de contactmiddelen meer moeite zullen hebben met afgeharde onkruiden. Uit ervaring weten we dat Kart in dergelijke gevallen een sterke boost kan geven aan iedere mix. Door de speciale suspo-emulsie zien we onder dit soort omstandigheden een algehele verbetering van de onkruidbestrijding. Ons advies is om nu 0,7 l/ha te gebruiken.

Indien gras wordt onder gezaaid op kniehoogte, dan is het advies als volgt :

Of het gebruik van (verlaagde dosering) bodemherbiciden altijd veilig kan, daarin verschillen de meningen. Zonder bodemherbiciden heeft het afgelopen jaar evenwel geleid tot teleurstellingen. We adviseren om voor een zo hoog mogelijke dosering van het contactmiddel te gaan in combinatie met 0,7 l/ha aan Kart. Dit om (gedeeltelijke) wegval van de bodemherbicide te compenseren. Pas deze onkruidbestrijding op tijd toe, bijvoorbeeld in het 2-3 blad stadium ergens 2e helft mei. Na 2 weken kan dan (eventueel in combinatie met schoffelen) het vanggewas worden ingezaaid.


Advies voor aardappelopslag bestrijding:

Aardappelopslag in mais

Als aardappelopslag redelijk gelijkmatig bovenkomt kan met één bespuiting een goed resultaat worden gehaald. Gebruik dan een mix met in ieder geval een hoge dosering triketone (1,5 L Calaris of 2,25 L Laudis)  en combineer deze met 0,7 liter Kart. Spuit deze mix als de aardappels 10-15 cm hoog zijn. (Calaris is iets sterker op aardappelopslag).

Komen de aardappelen ongelijkmatig boven (is vaak zo), dan geeft een dubbele bespuiting het beste resultaat. De hoeveelheid triketone kan dan in tweeën gesplitst worden. Gebruik bijvoorbeeld de eerste keer een mix met o.a. Laudis of Calaris met 0,7 l/ha Kart. Na 2½ week naspuiten met bijvoorbeeld 0,75 L Calaris + 0,5 L Kart.

Haagwinde bestrijding

Foto's : Kart : 100% bestrijding haagwinde mogelijk

De druk van haagwinde lijkt de laatste jaren weer toe te nemen. Het is een meerjarig onkruid wat maar blijft komen. Dit betekent vaak dat een tweede bespuiting moet plaatsvinden voor een afdoende resultaat. Als dit een aantal jaren niet gebeurd zal de druk van haagwinde weer toe gaan nemen.

Voer de eerste bespuiting uit als de haagwinde gemiddeld een 20-25 cm is en voeg 0,7 L/ha Kart toe. De tweede bespuiting met 0,5 L Kart moet er vervolgens niet te snel achter aan, zorg dat er 2½ tot 3 weken tussen zit.

Distelbestrijding in mais

Foto Links : Distels in mais voor de bespuiting      Foto Rechts : Resultaat 1L Lontrel door de maismix

Voor distelbestrijding zijn er twee opties :

  • Voeg 1 Liter Lontrel toe aan de maismix. Extra olie toevoegen is niet nodig.
  • Voer een aparte nabespuiting uit met 1,2 L Lontrel + 1 L Olie als de distels hersteld zijn van de hoofdbespuiting.

Lontrel versterkt de mix ook tegen hoefblad en witlof- en cichoreiopslag. Lontrel is zeer veilig in mais.